Dávajte si pozor na zneužívanie a podvody

Dávajte si pozor na návštevy alebo pokusy o kontakt od ľudí, ktorí sa predstavujú ako zamestnanci Googlu a chcú vám poskytnúť rôzne druhy podpory a akékoľvek aktualizácie obrázkov alebo údajov. Zdôrazňujeme, že partnerské firmy nie sú oprávnené hovoriť v mene Googlu a musia sa prezentovať ako nezávislí zmluvní partneri.

Keď sa na vás niekto priamo obráti v mene Googlu, takýto kontakt vám dôrazne odporúčame ignorovať, a to bez ohľadu na jeho dôvod. Medzi možné dôvody patria nasledujúce:

 • ponuka služieb alebo školení v mene Googlu v oblasti merania metrík, digitálnych médií, informovania o digitálnych trendoch, nových digitálnych platformách a nových firemných trendoch, mediálneho poradenstva a podobne;
 • sľuby, ktoré sú nezlučiteľné s bežnou prevádzkou služieb Googlu, ako napríklad zabezpečenie význačného umiestnenia vo Vyhľadávaní, v službe Google Street View alebo Mapách Google;
 • nátlak na zmluvnú stranu neustálymi telemarketingovými hovormi alebo vyhrážaním sa odstránením obsahu z platforiem Googlu.

Dôrazne upozorňujeme, že Google nezamestnáva fotografov ani agentúry, ale len poskytuje zoznam spoľahlivých profesionálov (profesionálov s odznakom spoľahlivosti pre Street View), ktorí môžu používať prvky z programu spoľahlivých profesionálov na marketingové účely. Títo profesionáli sú súčasťou nezávislých subjektov a všetky rokovania prebiehajú bez zasahovania alebo účasti Googlu. Títo profesionáli musia dodržiavať pravidlá pre spoľahlivých fotografov pre Street View.

Buďte v strehu! Spoľahliví profesionáli pre Street View nesmú:

 • označovať sa za zamestnancov Googlu alebo ponúkať služby v mene Googlu;
 • umiestňovať značku Googlu, napríklad ikonu, odznak alebo logo služby Street View, na svoje vozidlá;
 • vkladať značky Googlu, Máp Google a služby Street View, odznak spoľahlivosti ani akúkoľvek inú ochrannú známku Googlu a podobné prvky do názvu domény;
 • sľubovať význačné umiestnenie v Mapách Google alebo službe Google Street View;
 • vytvárať nátlak na inzerenta, aby začal používať služby agentúry či pokračoval v ich používaní;
 • ponúkať kupóny služby Google Ads za úhradu;
 • spájať poskytované služby s akýmikoľvek ďalšími neprofesionálnymi aktivitami, ktoré predpokladajú nezaujatosť (napríklad zverejnenie hodnotenia alebo recenzie z pozície miestneho sprievodcu);
 • používať odznak spoľahlivosti pri ponúkaní rôznych služieb na účely programu, ako napríklad: nastavenie zariadení na meranie návštev predajne (majáčiky) alebo akýchkoľvek iných nástrojov na meranie metrík výkonnosti kampane, školenie tímu o digitálnych médiách, informovanie o digitálnych trendoch, nových digitálnych platformách a nových firemných trendoch, mediálne poradenstvo, pilotné projekty a podobne.

Spoľahliví profesionáli pre Street View smú:

 • účtovať si poplatok za ponúkané služby;
 • umiestňovať vlastnú značku alebo logo na firemné vozidlo;
 • používať odznak spoľahlivosti vo svojom firemnom profile;
 • používať odznak spoľahlivosti a prvky značky na weboch, firemnom oblečení, tlačených predajných materiáloch a v prezentáciách.

Problémy s certifikovaným spoľahlivým fotografom pre Street View môžete nahlásiť vyplnením tohto formulára.

Bezpečnosť používateľov je pre nás veľmi dôležitá. Preto obmedzujeme používanie značiek a platforiem Googlu. Žiadna osoba nesmie:

 • umiestňovať značku Googlu, napríklad ikonu, odznak alebo logo služby Street View, na svoje firemné vozidlá;
 • vkladať značky Googlu, Máp Google alebo služby Street View, vyznamenanie spoľahlivého profesionála ani žiadnu inú ochrannú známku Googlu a podobné prvky do názvu domény;
 • používať značky Googlu, Máp Google alebo služby Street View ani žiadnu inú ochrannú známku Googlu a podobné prvky na oblečení (uniformách a podobne);
 • používať značky Googlu, Máp Google alebo služby Street View ani žiadnu inú ochrannú známku Googlu a podobné prvky vo svojom firemnom profile na Googli;
 • používať ochranné známky Googlu alebo odznak spoľahlivosti spôsobom, ktorý by naznačoval, že Google odporúča konkrétny výrobok alebo službu.