Zlepšite si firemný profil pomocou funkcie Street View

Pridajte do svojej prezentácie na internete fotky a virtuálnu prehliadku, aby sa tak zákazníci mohli oboznámiť s vašou firmou.

Firmy s profilom vo vyhľadávaní sú:

 • Je o 94 % pravdepodobnejšie, že budú vnímané ako seriózne.
 • Je pravdepodobnejšie, že ich niekto osloví, než firmy bez profilu.
 • Je o 29 % pravdepodobnejšie, že si u nich spotrebitelia kúpia tovar alebo služby.

Ikona formátu PDF Ipsos MediaCT Study

Firmy s profilom vo vyhľadávaní
Firmy s profilom vo vyhľadávaní

Výkonnosť profilov s médiami

 • Pri vyhľadávaní firiem spotrebitelia strávia 44 % času používaním mapových služieb.
 • Pravdepodobnosť, že profily s fotkami a virtuálnou prehliadkou u niekoho vyvolajú záujem, je dvakrát vyššia.
 • V priemere 41 % z týchto vyhľadávaní miest potom vedie k návšteve firmy.

Ikona formátu PDF Štúdia o používaní funkcie Street View

Zverejnite 360° virtuálnu prehliadku svojej firmy

Ak chcete potenciálnym zákazníkom pred návštevou vašej firmy poskytnúť pôsobivú virtuálnu prehliadku, ktorou si získate ich dôveru, najmite si spoľahlivého profesionála. Ten vám pomôže vytvoriť virtuálnu prehliadku alebo nasnímať vašu firmu pre Street View.

Pridajte svoje snímky v režime Street View

Pridajte svoje snímky pre funkciu Street View:

 • Nastavte a pripojte 360° kamery.
 • Nasnímajte fotky a zverejnite ich pomocou aplikácie Street View.
 • Zdieľajte, prenášajte alebo vkladajte 360° fotky pomocou aplikácie Street View.

Vybrať profesionála pre Street View

Využite odbornosť spoľahlivého profesionála, ktorý je:

 • vie nasnímať a zverejniť 360° fotky,
 • má certifikáciu a pozná štandardy Googlu pre kvalitu obrázkov,
 • podporuje vlastníkov firiem overovaním ich profilov pomocou služby Moja firma na Googli.

Oslovenie spoľahlivého profesionála

Ak ste firma usilujúca sa o väčšie zviditeľnenie, skúsený prispievateľ do funkcie Street View vám to pomôže dosiahnuť rýchlo a jednoducho.
Nech už je však vaša rola v tomto vzťahu akákoľvek, je dôležité, aby ste porozumeli povinnostiam oboch strán tak, ako sú tu uvedené.


Vlastníci firiem

Vlastníci firiem

Ak sa na vytvorenie snímok svojej firmy rozhodnete najať profesionálneho fotografa, nezabudnite, že Google nezamestnáva žiadnych fotografov ani žiadne agentúry a nemôže zaručiť kvalitu ich služieb.

 • Ak pri zhromažďovaní snímok vznikne spor, musíte ho vyriešiť s fotografom alebo agentúrou v súlade s podmienkami zmluvy, ktorú ste s nimi uzavreli. Google nevykonáva mediáciu sporov tretích strán.
 • Hoci si Google nenajíma fotografov ani agentúry, prispievateľom umožňuje získať odznak spoľahlivosti. Tento odznak slúži na označenie fotografov a agentúr, ktoré splnili naše normy kvality minimálne pri 50 zverejnených 360° fotkách, čím dokázali svoju fotografickú a publikačnú spôsobilosť.

Spájanie firiem s fotografmi alebo agentúrami

Google môže spoľahlivým fotografom a agentúram poskytnúť kontaktné údaje firmy, ak táto firma požiadala o profesionálne snímky.

 • Spoľahliví profesionáli sú nezávislé strany, ktoré nesmú nepravdivo prezentovať svoj vzťah s Googlom.
 • Google chce firmám a fotografom alebo agentúram umožniť, aby nadväzovali pozitívne obchodné vzťahy. V niektorých prípadoch poskytneme informácie o obchodných príležitostiach všetkým spoľahlivým profesionálom. V iných prípadoch zas budeme o obchodných príležitostiach informovať iba užšiu skupinu spoľahlivých profesionálov.

Spájanie firiem s fotografmi alebo agentúrami
Overené profily

Overené profily

Overené firmy môžu aktualizovať viaceré podrobnosti profilu, ktoré sa zobrazujú v Mapách Google a ďalších službách Googlu. Spoľahliví fotografi a agentúry môžu klientom poskytnúť podporu tak, že im pomôžu overiť profily pomocou služby Moja firma na Googli.

 • Ak firma nemá žiadny firemný profil a nachádza sa v krajine, kde služba Moja firma na Googli nie je podporovaná, spoľahliví fotografi a agentúry môžu vlastníkom firiem poskytnúť podporu tak, že im vytvoria a overia firemné profily.

Iné spôsoby oslovenia ďalších zákazníkov

Zobrazte sa na Googli, keď zákazníci vyhľadávajú, pridajte svoju firmu do Máp atď.

Iné spôsoby oslovenia ďalších zákazníkov

 • Zviditeľnite sa vo vyhľadávaní bezplatným profilom v službe Moja firma na Googli.
 • Spojte sa so zákazníkmi pomocou príspevkov na Googli a správ.
 • Zdieľajte fotky, novinky a ponuky, aby ste zaujali svoje publikum.
 • Pomocou služby Google Insights zistite, čo funguje, a postarajte sa o to, aby sa k vám zákazníci vracali.

Začať