Spoločnosť Google vám pomáha objavovať svet okolo vás. Snímky na našich platformách sú určené na obohatenie zážitkov, pričom umožňujú zobraziť ukážky miest vo vašom okolí alebo z celého sveta a preskúmať ich. Vynakladáme veľké úsilie, aby boli naše snímky užitočné a verne odrážali svet, ktorý používatelia skúmajú.

Snímky vo funkcii Street View môžu pochádzať od externých prispievateľov alebo od spoločnosti Google. Spoznáte to podľa mena alebo ikony zdroja na každej snímke. Snímky nasnímané externým prispievateľom a uverejnené v službe Mapy Google sú vlastníctvom prispievateľa (alebo určeného nástupcu).

Na tejto stránke sú vysvetlené pravidlá pre snímky pre Street View pridané Googlom. Pokiaľ ide o snímky pre Street View pridané používateľmi, pozrite si pravidlá pre obsah Máp pridaný používateľmi.

Pravidlá pre snímky pre Street View
pridané Googlom

V snahe zaistiť dobrý dojem zo snímok pre Street View pre všetkých používateľov sme vytvorili tieto pravidlá pre obsah funkcie Street View pridaný Googlom. Tieto pravidlá objasňujú, ako zaobchádzame s nevhodným obsahom a aké kritériá uplatňujeme pri uverejňovaní snímok pre Street View v Mapách Google. Keďže pravidlá môžeme priebežne aktualizovať, odporúčame vám, aby ste sa k nim občas vracali.

Snímky vo funkcii Street View neodrážajú momentálny stav

Na snímkach pre Street View môžete vidieť len to, čo zaznamenali naše fotoaparáty v deň, keď prechádzali daným miestom. Potom nasleduje ich spracovanie, ktoré trvá niekoľko mesiacov. To znamená, že obsah, na ktorý sa pozeráte, môže byť starý niekoľko mesiacov až rokov. V prípade určitých miest, ktorých snímky sme zhromažďovali niekoľko rokov, si môžete pozrieť aj zmeny na snímkach pomocou funkcie Stroj času.

Rozmazanie

Google podniká pri zverejňovaní snímok funkcie Street View v Mapách Google na ochranu súkromia jednotlivcov rôzne kroky.

Vyvinuli sme špičkovú technológiu rozmazávania tvárí a evidenčných čísel vozidiel, ktorá je navrhnutá tak, aby rozmazávala všetky identifikovateľné tváre a evidenčné čísla vozidiel na snímkach pre Street View pridaných Googlom. Ak zistíte, že vašu tvár alebo evidenčné číslo vozidla je potrebné dodatočne rozmazať, alebo ak chcete, aby sme rozmazali celý váš dom, auto alebo telo, odošlite žiadosť pomocou nástroja Nahlásiť problém.

Nevhodný obsah

Nevhodný obsah môžete nahlásiť kliknutím na odkaz Nahlásiť problém. Za nevhodný obsah považujeme nasledujúce kategórie (okrem prípadov, keď má obsah umeleckú, vzdelávaciu alebo dokumentárnu hodnotu).

Porušenia týkajúce sa duševného vlastníctva

Porušenia týkajúce sa duševného vlastníctva

Nepovoľujeme snímky ani žiaden iný obsah, ktorý porušuje zákonné práva niekoho iného vrátane autorských práv. Ak máte záujem o ďalšie informácie alebo chcete podať žiadosť na základe zákona DMCA, prečítajte si o našich postupoch v súvislosti s autorskými právami.

Ikona – Sexuálne explicitný obsah

Sexuálne explicitný obsah

Sexuálne explicitný obsah nepovoľujeme.

Ikona – Nelegálny, nebezpečný alebo násilný obsah

Nelegálny, nebezpečný alebo násilný obsah

Nepovoľujeme obsah, ktorý má nelegálny charakter, propaguje nebezpečné alebo trestné činy, prípadne zahŕňa názorné či bezdôvodné násilie.

Ikona – Obťažovanie a vyhrážanie sa

Obťažovanie a vyhrážanie sa

Nepovoľujeme obsah, ktorý využíva funkciu Street View na obťažovanie, šikanovanie či napádanie jednotlivcov.

Nenávistný prejav

Nenávistný prejav

Nepovoľujeme obsah, ktorý propaguje alebo schvaľuje násilie voči jednotlivcom alebo skupinám na základe rasy, etnického pôvodu, náboženstva, postihnutia, pohlavia, veku, národnosti, statusu veterána, sexuálnej orientácie či rodovej identity.

Ikona – Obsah podporujúci terorizmus

Obsah podporujúci terorizmus

Teroristickým organizáciám nepovoľujeme používať túto službu na žiadne účely, a to ani na nábor. Okrem toho odstraňujeme obsah súvisiaci s terorizmom, napríklad obsah, ktorý propaguje teroristické činy, podnecuje násilie alebo oslavuje teroristické útoky.

Ikona – Ohrozenie detí

Ohrozenie detí

Google presadzuje pravidlo nulovej tolerancie voči obsahu, ktorý zobrazuje využívanie alebo zneužívanie detí. To zahŕňa všetky snímky sexuálneho zneužívania a všetok obsah zobrazujúci deti sexuálnym spôsobom. Ak nájdete obsah, ktorý podľa vás využíva deti týmto spôsobom, nezdieľajte ho ďalej ani ho nekomentujte, a to ani v snahe upozorniť naň Google. Ak takýto obsah nájdete kdekoľvek inde na internete, kontaktujte priamo Národné centrum pre nezvestné a zneužívané deti (National Center for Missing and Exploited Children, NCMEC).

Ikona – Údaje umožňujúce zistenie totožnosti

Údaje umožňujúce zistenie totožnosti

Nepovoľujeme obsah, ktorý zahŕňa údaje umožňujúce zistenie totožnosti, napríklad podrobnosti kreditných kariet, zdravotné záznamy alebo identifikačné doklady vydané štátnymi orgánmi, či už patria vám alebo niekomu inému.