Pravidlá pre spoľahlivých fotografov pre Street View

Tieto pravidlá sa vzťahujú na všetkých spoľahlivých účastníkov funkcie Street View, ktorí zhromažďujú snímky v mene svojich zákazníkov na účely použitia v službách Googlu.

Naše pravidlá pre spoľahlivých fotografov pre Street View zahŕňajú štyri oblasti:


Požiadavky na transparentnosť

Zákazníci musia mať správne informácie, aby si mohli plne uvedomiť výhody nahrania snímok do služieb Googlu a dospieť k informovaným rozhodnutiam. Preto od všetkých účastníkov v programe spoľahlivých profesionálov vyžadujeme transparentnosť pri poskytovaní informácií ovplyvňujúcich tieto rozhodnutia. Okrem splnenia požiadaviek špecifikovaných nižšie sú účastníci v programe spoľahlivých profesionálov povinní vynaložiť primerané úsilie, aby svojim zákazníkom na požiadanie poskytli aj ďalšie relevantné informácie.

Je dôležité, aby ste pri predaji svojich fotografických služieb uplatňovali rovnakú transparentnosť a uvedomovali si povinnosti a práva týkajúce sa iných ľudí, značiek a miestnych právnych predpisov.


Vhodné používanie značiek spoločnosti Google

Značku Street View Máp Google a odznak spoľahlivosti môžu ako marketingové podklady používať iba fotografi alebo firmy, ktoré získali štatút spoľahlivého profesionála. Ako spoľahlivý fotograf môžete pomocou nich prezentovať svoj výnimočný štatút. Spoľahliví profesionáli môžu používať odznak spoľahlivosti, slovnú ochrannú známku a prvky značky vrátane log Mapy Google a Street View alebo akýchkoľvek ďalších súvisiacich log. Nižšie uvádzame, ako ich môžete a nesmiete používať. Ak sa domnievate, že niekto porušuje pravidlá Googlu týkajúce sa povoleného používania našich značkových položiek, môžete problémy nahlásiť tu. V prípade všetkých ostatných značkových položiek Googlu môžete nahlásiť nevhodné použitie tu.


Požiadavky na kvalitu snímok v programe spoľahlivých profesionálov


Zakázané praktiky


Naše pravidlá

Je dôležité, aby ste sa oboznámili s pravidlami Googlu pre spoľahlivých fotografov pre Street View a neustále sledovali ich zmeny. Ak sa budeme domnievať, že naše pravidlá porušujete, môžeme vás kontaktovať, vykonať podrobnú kontrolu vašich postupov a požiadať o prijatie nápravného opatrenia. V prípadoch opakovaných alebo závažných porušení môžeme ukončiť vašu účasť v programe spoľahlivých profesionálov a kontaktovať vašich zákazníkov, aby sme ich na to upozornili. Môžeme vám tiež zabrániť prispievať do služby Mapy Google.

Tieto pravidlá dopĺňajú existujúce zmluvné podmienky a pravidlá, ktoré sa môžu vzťahovať na tretie strany. Patria sem tieto dokumenty: