Vy meníte svet k lepšiemu. My vám môžeme pomôcť.

Na podanie prihlášky do programu Google Ad Grants stačí päť krokov.

Registrácia
 1. 1

  Zistite, či máte nárok na účasť v programe

Pred podaním prihlášky overte, či vaša nezisková organizácia sídli v krajine, kde je program Google Ad Grants k dispozícii, a či spĺňate na ďalšie kvalifikačné požiadavky.

 1. 2

  Podajte prihlášku do programu Google pre neziskové organizácie

Ak spĺňate požiadavky, je potrebné zaregistrovať si účet Google pre neziskové organizácie.

 1. 3

  Odoslanie formulára predbežného zhodnotenia spôsobilosti pre program Ad Grants

Po schválení vášho účtu Google pre neziskové organizácie odošlite formulár na predbežné zhodnotenie spôsobilosti, ktorý nájdete v sprievodcovi registráciou do programu Ad Grants.

 1. 4

  Vytvorte si účet

Po schválení v rámci predbežného zhodnotenia spôsobilosti pre Ad Grants si účet nastavte podľa pokynov v sprievodcovi registráciou do programu Ad Grants.

 1. 5

  Odošlite účet na kontrolu

Po vytvorení účtu a nastavení kampane odošlite účet na kontrolu.