Využívajte internet naplno s inteligentnými funkciami Googlu

Všetko, čo sa vám na Googli páči, je súčasťou prostredia Chromu. Okrem toho obsahuje aj tie najinteligentnejšie nástroje na internete, ktoré vám pomôžu so sústredením.