Dodatočné zmluvné podmienky prehliadača Chrome a systému ChromeOS

Naposledy upravené: 8. septembra 2023

Používaním prehliadača Chrome alebo systému ChromeOS vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkami spoločnosti Google na adrese https://policies.google.com/terms a týmito dodatočnými zmluvnými podmienkami prehliadača Google Chrome a systému ChromeOS.

Tieto dodatočné zmluvné podmienky prehliadača Chrome a systému ChromeOS platia pre verziu prehliadača Chrome a systému ChromeOS so spustiteľným kódom. Väčšina zdrojových kódov pre prehliadač Chrome je k dispozícii bezplatne na základe licenčných zmlúv týkajúcich sa softvéru open source uvedených na adrese chrome://credits.

Na vaše používanie určitých komponentov prehliadača Chrome a systému ChromeOS sa tiež vzťahujú nasledujúce zmluvné podmienky:

AVC

NA TÚTO SLUŽBU SA VZŤAHUJE LICENCIA PORTFÓLIA PATENTU AVC UMOŽŇUJÚCA OSOBNÉ a NEKOMERČNÉ POUŽITIE, PRÍPADNE INÉ POUŽITIE BEZ FINANČNEJ ODMENY PRE SPOTREBITEĽA NA TIETO ÚČELY: (i) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE SO ŠTANDARDOM AVC (ĎALEJ LEN „VIDEO AVC“) ALEBO (ii) DEKÓDOVANIE VIDEA AVC, KTORÉ BOLO ZAKÓDOVANÉ ZÁKAZNÍKOM V RÁMCI OSOBNEJ ČINNOSTI ALEBO BOLO ZÍSKANÉ OD POSKYTOVATEĽA VIDEÍ S LICENCIOU NA POSKYTOVANIE VIDEÍ AVC. ŽIADNA LICENCIA SA NEUDEĽUJE NA INÉ POUŽITIE ANI TO NENAZNAČUJE. DODATOČNÉ INFORMÁCIE MÔŽETE ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA L.L.C. NA ADRESE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

Na vaše používanie určitých komponentov systému ChromeOS sa tiež vzťahujú nasledujúce zmluvné podmienky:

MPEG-4

NA TÚTO SLUŽBU SA VZŤAHUJE LICENCIA PORTFÓLIA PATENTU MPEG-4 VISUAL UMOŽŇUJÚCA OSOBNÉ a NEKOMERČNÉ POUŽITIE SPOTREBITEĽOM NA TIETO ÚČELY: (i) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE SO ŠTANDARDOM MPEG-4 VISUAL (ĎALEJ LEN „VIDEO MPEG-4“) ALEBO (ii) DEKÓDOVANIE VIDEA MPEG-4, KTORÉ BOLO ZAKÓDOVANÉ ZÁKAZNÍKOM V RÁMCI OSOBNEJ a NEKOMERČNEJ ČINNOSTI ALEBO BOLO ZÍSKANÉ OD POSKYTOVATEĽA VIDEÍ S LICENCIOU NA POSKYTOVANIE VIDEÍ MPEG-4. ŽIADNA LICENCIA SA NEUDEĽUJE NA INÉ POUŽITIE ANI TO NENAZNAČUJE. ĎALŠIE INFORMÁCIE (VRÁTANE TÝCH, KTORÉ SA TÝKAJÚ POUŽITIA NA PROPAGAČNÉ, INTERNÉ a KOMERČNÉ ÚČELY a LICENCOVANIE) MÔŽETE ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA L.L.C. POZRITE SI WEB HTTP://WWW.MPEGLA.COM.