Samoregulačné rámce

Dátum poslednej úpravy: 2. októbra 2017

Pri zhromažďovaní, využívaní a uchovávaní osobných informácií obyvateľov členských krajín EÚ a Švajčiarska dodržiavame podmienky EU-US a Swiss-US Privacy Shield Frameworks, ktoré boli stanovené Ministerstvom obchodu Spojených štátov tak, ako je to opísané v certifikácii Privacy Shield. Spoločnosť Google, ako aj pobočka Google LLC a všetky jej americké dcérske spoločnosti v úplnom vlastníctve, týmto certifikátom potvrdzujú, že dodržiavajú princípy programu Privacy Shield. Google zodpovedá za všetky osobné informácie zdieľané s tretími stranami s cieľom externého spracovania podľa princípu upravujúceho ďalší prenos, ktorý je opísaný v časti Zdieľané informácie. Ak sa chcete dozvedieť viac o programe Privacy Shield a chcete si zobraziť certifikáciu spoločnosti Google, navštívte webové stránky Privacy Shield.

Ak máte otázky týkajúce sa našich spôsobov ochrany súkromia v súvislosti s certifikáciou Privacy Shield, odporúčame vám kontaktovať nás. Spoločnosť Google rešpektuje vyšetrovacie a vynucovacie právomoci americkej federálnej obchodnej komisie (FTC). Môžete tiež podať sťažnosť na prešetrenie miestnym úradom na ochranu údajov. Budeme s ním spolupracovať na vyriešení vašej záležitosti. V niektorých prípadoch poskytuje rámec Privacy Shield právo predložiť záväznú arbitráž a vyriešiť tak sťažnosti, ktoré sa nepodarilo vyriešiť inými spôsobmi (tak, ako je to opísané v I. dodatku princípov programu Privacy Shield.

Spoločnosť Google taktiež dodržiava odvetvové štandardy pre transparentnosť a možnosť výberu online reklám.