„Môžeme verejne zdieľať informácie, ktoré neumožňujú osobnú identifikáciu“

Príklady

Keď nejaký dopyt začne vyhľadávať mnoho ľudí, môže to byť veľmi užitočná informácia o trende v danom časovom období. Trendy Google analyzujú webové vyhľadávania Google, aby zistili, koľko vyhľadávaní bolo uskutočnených v určitom období. Tieto výsledky následne zverejňujú v podobne agregovaných výrazov.

Viac informácií.