„právny postup alebo vynútiteľná vládna žiadosť“

Príklady

Rovnako ako ostatné spoločnosti zaoberajúce sa technológiami a komunikáciou, aj spoločnosť Google pravidelne dostáva žiadosti od štátnych úradov a súdov z celého sveta, aby vydala údaje používateľov. Naša snaha o ochranu vašich osobných údajov a zabezpečenie údajov, ktoré v službách Google uchovávate, je pri prístupe k týmto právnym žiadostiam rozhodujúca. Každá žiadosť (bez ohľadu na typ) je najprv preskúmaná tímom našich právnikov a ak sa rozsah žiadosti zdá byť príliš široký alebo nespĺňa predpísané náležitosti, obvykle ju odmietneme. Ďalšie informácie nájdete v službe Informácie o transparentnosti.