Partnerstvo, ktoré vedie k úspechom

Zapojením sa do programu Google Partners získate prístup k školeniam, podpore a zdrojom, ktoré vašim klientom pomôžu dosiahnuť úspech a vašej firme pomôžu rásť a odlíšiť sa od ostatných v odvetví.

Zapojiť sa do programu Google Partners

Zaregistrujte sa účtom správcu služby Google Ads vašej firmy.

Získajte prístup k výhodám navrhnutým len pre vás

Vzdelávanie a štatistiky

Prehlbujte svoje znalosti o službe a majte prehľad o trendoch v odvetví.

Prístup a podpora

Získajte technickú podporu a zdroje k službám, a prispejte tak k úspechu klientov.

Uznanie a odmeny

Prezentujte svoje odborné znalosti a získajte odmeny za dosiahnuté úspechy.

Vzdelávanie a štatistiky

Vzdelávanie a štatistiky

Člen

Partner

Prémiový partner

Vzdelávanie a certifikácie k službám

Rozvíjajte si poznatky o službách, získavajte certifikácie v Skillshope a rozširujte si znalosti služby Google Ads prostredníctvom priamych prenosov a školení na vyžiadanie.

Prehľady spotrebiteľských štatistík

Získajte prístup k celosvetovým spotrebiteľským štatistikám, ktoré vám pomôžu prijímať informované obchodné rozhodnutia a nadväzovať strategické rozhovory s klientmi.

Beta verzie služieb

Získajte prehľady o pripravovaných beta verziách služieb, ktoré vám pomôžu využiť informácie o službách a získať viac klientov.

Prístup a podpora

Prístup a podpora

Člen

Partner

Prémiový partner

Podpora pre účet a technická podpora

Kontaktujte zástupcu podpory cez čet alebo e‑mailom, prípadne nájdite riešenia problémov svojpomocne v centre pomoci služby Google Ads.

Podujatia s vedúcimi pracovníkmi (len pre pozvaných)

Výkonní pracovníci agentúr s odznakom Premier Partner sa zúčastňujú na podujatiach, ktoré Google pripravuje špeciálne pre nich. Patria sem stretnutia pri okrúhlom stole s vedúcimi oddelení predaja a služieb, prispôsobené obchodné koučovanie a zdieľanie inšpiratívnych myšlienok od odborníkov v odvetví.

Špecializovaná podpora účtu (len pre pozvaných)

V závislosti od trhu a veľkosti firmy má väčšina prémiových partnerov k dispozícii špecializovanú strategickú podporu a podporu predaja.

Uznanie a odmeny

Uznanie a odmeny

Člen

Partner

Prémiový partner

Súťaže a odmeny

Štvrťročné výzvy programu Google Partners Rewards vám pomôžu inšpirovať a motivovať tímy, aby si rozširovali znalosti a dosahovali úspechy v prospech firmy aj klientov.

Promo ponuky

Promo ponuky vám umožnia posilniť reklamné rozpočty nových klientov pomocou kreditov Google Ads.

Odznak Google Partner

Odznak Google Partners svedčí o tom, že máte najaktuálnejšie odborné znalosti o službe Google Ads, a zároveň vám pomáha vyniknúť pred klientmi a odlíšiť sa od ostatných v odvetví.

Adresár

Inzerenti hľadajúci firmy, ako je vaša, vás budú môcť nájsť vďaka adresáru programu Google Partners.

Premier Partner Awards

Každoročná súťaž Premier Partner Awards oslavuje úspechy v digitálnom marketingu a prezentuje prémiových partnerov, ktorí svojim klientom pomohli dosiahnuť úspech so službou Google Ads.

Preskúmajte tri úrovne partnerstva

Google Partners program ponúka tri úrovne účasti – člen, partner a prémiový partner. Každá z týchto úrovní ponúka vlastné obsiahle výhody a príležitosti na prehĺbenie vzťahu s Googlom.

Člen

Získajte prístup k celému radu štandardných výhod, ktoré vám umožnia rásť, naučiť sa lepšie pracovať so službou Google Ads a pomôcť klientom dosiahnuť úspech.

Ako sa stať členom

Zaregistrujte sa do programu Google Partners účtom správcu služby Google Ads vašj firmy.

Partner

Rozviňte hlbšie strategické partnerstvo s Googlom tým, že sa stanete jeho partnerom a získate odznak Google Partner.

Ako sa stať partnerom

Zaregistrujte sa do programu a splňte naše Požiadavky na partnerov (výkon, výdavky a certifikácie).

Prémiový partner

Prémiovým partnerom sa počas jedného kalendárneho roka môžu stať len horné 3 % zúčastnených firiem*, a preto je to najexkluzívnejšia úroveň programu.

Ako sa stať prémiovým partnerom

Zaregistrujte sa do programu, splňte naše požiadavky na partnera (výkonnosť, výdavky a certifikácie) a zaraďte sa medzi horné 3 % partnerov.

* Hodnotenie oprávnenosti na získanie statusu prémiového partnera závisí od výkonnosti iných firiem v danej krajine. Hodnotenie je približné, môže sa líšiť v závislosti od krajiny a vykonáva sa raz ročne. Status prémiového partnera nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách.

Hodnota odznaku

Odznak Google Partner ukazuje vašim klientom, že ste odborníkmi na Google Ads, a pomáha vám odlíšiť sa od ostatných v odvetví.

Odznak Premier Google Partner
Odznak Google Partner

Zapojte sa do programu Google Partners ešte dnes

Rozvíjajte svoje zručnosti v službe Google Ads, umožnite firme vyniknúť a pomôžte klientom dosiahnuť želané výsledky.

Zapojiť sa do programu Google Partners

Zaregistrujte sa účtom správcu služby Google Ads vašej firmy.