Missing Children Society of Canada (Združenie pátrajúce po nezvestných deťoch v Kanade)

Fotka od organizácie zúčastňujúcej sa programu Google pre neziskové organizácie s názvom MissingChildrenSocietyofCanada

Missing Children Society of Canada (Združenie pátrajúce po nezvestných deťoch v Kanade)

Poslanie

Každý rok je v Kanade nahlásených skoro 45 000 nezvestných detí. Zatiaľ čo sa väčšina týchto prípadov vyrieši rýchlo, mnoho vyšetrovaní môže trvať mesiace či dokonca roky. Organizácia Missing Children Society of Canada (MCSC) využíva najmodernejšiu technológiu a sieť rýchleho kontaktu pozostávajúcu z jednotlivcov, korporácií a štátnych úradov, ako je napríklad kanadská polícia Royal Canadian Mounted Police, s cieľom zabrániť únosom a pomáhať pri vyšetrovaní.

Čo chceli robiť

Organizácia MCSC podporuje rodiny v krízových situáciách a pomáha polícii venovať svoj čas a ľudské zdroje na pátranie po nezvestných deťoch. Vytvára aj najmodernejšie digitálne nástroje, aby pomocou nich rozšírila pátranie. Inovatívne programy, ako je napríklad Milk Carton 2.0, vytvárajú pomocou sociálnych médií online pátracie skupiny ľudí, ktorí darovali svoje informačné kanály na účely zverejnenia takýchto prípadov.

Programy organizácie MCSC vyžadujú značné zdroje v oblasti IT, ako aj zdroje na pokrytie cestovných a ďalších nákladov dvanásťčlenného tímu. Táto organizácia so sídlom v kanadskom meste Calgary chcela znížiť zaťaženie ich obmedzeného rozpočtu a poskytnúť svojmu personálu nové spôsoby spolupráce.

Ako sú na tom teraz?

Mapy Google predstavujú dôležitú službu v rade nástrojov organizácie MCSC pomáhajúcu pri určovaní polohy a záchrane unesených detí. Teraz môže táto organizácia s radosťou začať používať ďalšie nástroje programu Google pre neziskové organizácie, ktoré zefektívnia jej prevádzku a pomôžu pri získavaní nových dobrovoľníkov.

Služba Google Apps umožňuje personálu spolupracovať na dôležitých dokumentoch a viesť stretnutia prostredníctvom služby Google+ Hangouts, pričom znižuje celkové náklady na technológie. „V súvislosti so servermi a inými požiadavkami na prevádzku informačných technológií sme sa dostávali až na hranice svojich možností,“ tvrdí výkonná riaditeľka Amanda Pick, „a musela som získať značné prostriedky na pokrytie našich potrieb.“ Prechodom na platformu cloud sa uvoľní dôležitá rýchlosť pripojenia a umožní tak spoluprácu medzi členmi personálu, ktorí sú od seba vzdialení.

Okrem toho považuje riaditeľka Pick službu AdWords (reklamný program spoločnosti Google) za „obrovskú príležitosť“ rozšíriť dosah vlastných programov a získať ľudí, ktorí by sa zúčastnili pátrania. Efektívna funkcia geografického zacielenia reklám môže napríklad osloviť susedov a občanov, ktorí by mohli poskytnúť dôležité informácie týkajúce sa miestnych prípadov nezvestných osôb.

Funguje to?

Organizácia MCSC už začína vidieť výhody programu Google pre neziskové organizácie. „Teraz môžem vziať peniaze, ktoré som sa pokúšala vyzbierať na financovanie informačných technológií,“ tvrdí riaditeľka Pick, „a môžem ich priamo investovať do hľadania stratených detí. Možnosť partnerskej spolupráce s Googlom výraznou mierou ovplyvňuje prácu, ktorú robíme.“

Ďalšie informácie o týchto skvelých neziskových organizáciách