Kiva

Organizácia Kiva poskytujúca mikroúvery zdieľa svoje skúsenosti pomocou nástrojov Google s cieľom prilákať na svoje stránky kvalifikovanú online návštevnosť, poskytovať milióny dolárov v podobe pôžičiek a zlepšovať životnú úroveň tisícok ľudí v desiatkach krajín po celom svete. Pomocou služby Google AdWords zdvíha povedomie o svojej organizácii a láka návštevníkov na svoje stránky. Mapy Google využíva ako vizuálny spôsob zobrazenia reálneho vplyvu svojich pôžičiek. Organizácia Kiva tiež uskutočnila súťaž v službe YouTube pre celú komunitu. Jej členov vyzvala, aby vytvorili a nahrali videá opisujúce hodnotu, ktorú pre nich majú služby poskytované organizáciou Kiva.

Fotky organizácie Kiva na týchto stránkach poskytol zdroj: Kiva

Pomohli sme ľuďom v desiatkach krajín, zahrnuli sme do našej iniciatívy obrovské množstvo životov a nič z toho by sme nedokázali bez spoločnosti Google.

Buckley White, vedúci oddelenia produktového marketingu v organizácii Kiva

Ďalšie informácie o týchto skvelých neziskových organizáciách