Direct Relief International

Poslanie

Obete občianskych nepokojov, chudoby a katastrof. Na koho sa môžu spoľahnúť, že dostanú zásoby potravín a lekársku pomoc, keď nastanú prírodné katastrofy, akými boli napríklad hurikán Katrina, zemetrasenie a tsunami v Japonsku, požiare v južnej Kalifornii, alebo keď žijú v chudobných oblastiach bez možnosti prístupu k zdrojom, ako sú Afrika a Haiti? Pomôže im jedna z 20 najefektívnejších neziskových organizácii v Spojených štátoch – Direct Relief International. Organizácia Direct Relief bola založená po druhej svetovej vojne s cieľom pomáhať ľuďom v povojnovej Európe, ktorí žili v extrémne ťažkých podmienkach, a dnes posiela lieky, zásoby, doplnky stravy a zdravotnícke pomôcky do miestnych zdravotníckych centier v 72 krajinách, pričom je jedinou neziskovou organizáciou s licenciou na dodávanie liekov do všetkých 50 štátov v USA.

Čo chceli robiť

Osem po sebe nasledujúcich rokov označil magazín Forbes organizáciu Direct Relief za jednu z dvoch neziskových organizácií v USA, ktoré sú 100-percentne úspešné v zhromažďovaní finančných prostriedkov. Organizácia Direct Relief, financovaná výhradne zo súkromných zdrojov, musí pracovať naozaj intenzívne, aby dosiahla takúto úroveň efektivity, ale taktiež čelí výzvam spoločným pre všetky neziskové organizácie. Ako ľudia nájdu ich organizáciu? Ako dosiahnuť zvýšenie objemu finančných príspevkov s obmedzenými zdrojmi? Ako uspieť, keď iné agentúry investujú milióny do marketingu?

Ako to dokázali?

V organizácii Direct Relief zodpovedal všetky tieto aj ďalšie otázky program Google pre neziskové organizácie prostredníctvom celého radu nástrojov Google. Organizácia zabezpečuje marketing vo vyhľadávači pomocou služby Google AdWords, získava podrobné informácie o prispievateľoch a sleduje, ako interagujú s ich webom, pomocou služby Google Analytics a zvyšuje dôveru prostredníctvom jednoduchej a bezpečnej služby Google Checkout. Ľudia môžu pomocou Máp Google vizuálne presne identifikovať globálne iniciatívy organizácie Direct Relief. Emocionálny a vzdelávací vplyv videa na značkovom kanáli YouTube tejto organizácie umožňuje komunikovať jej posolstvo ľudským spôsobom a tiež rozširuje povedomie o nej.

Fotku organizácie Direct Relief International na týchto stránkach poskytol zdroj: Direct Relief International

Vďaka synergickému účinku nástrojov Google sa organizácia Direct Relief spojila s väčším počtom ľudí než kedykoľvek predtým, čo zlepšilo osudy ľudí v núdzi po celom svete.

Alex Beauchamp, riaditeľ oddelenia online marketingu a komunikácie v organizácii Direct Relief International

Funguje to?

Počas prvých troch rokov od získania grantu od spoločnosti Google v roku 2003 získala organizácia Direct Relief pôsobivý 6 000-percentný nárast v počte návštevníkov svojich stránok. Spoločnosť Google však videla ešte väčší potenciál a spoločne s organizáciou Direct Relief ešte viac optimalizovala jej výkonnosť na internete.

Tento revidovaný marketingový plán pozostával z ôsmych kategórií kampaní v platenom vyhľadávaní a remarketingu a približne 150 novovytvorených textových reklám, ktoré boli spustené prvý decembrový týždeň. Dňa 1. januára, kedy sa uzatvára koncoročná sezóna, sa pri medziročnom porovnaní výsledkov prejavil 44-percentný nárast počtu online príspevkov a 40-percentný nárast celkovej sumy finančných prostriedkov darovaných online.

Celková návštevnosť ich stránok sa zvýšila o 84 %. V prípade remarketingových reklám došlo k 2-percentnému nárastu konverzií. Platené hľadané výrazy (zahrňujúce určitú variáciu výrazu „Direct Relief International“) dosiahli 26-percentnú mieru konverzie.

Organizácia Direct Relief plánuje v budúcnosti intenzívnejšie využívať službu Google+ na poskytovanie novej platformy pre sociálne médiá so širším publikom, aby mohla poskytovať novinky a informácie so širším dosahom a ochranou údajov, a to všetko na vysokej profesionálnej úrovni.

Ďalšie informácie o týchto skvelých neziskových organizáciách