Unicef

Fotka od organizácie Unicef, UNICEF/NYHQ2012-0095/Olivier Asselin Konžská demokratická republika, 2012

Unicef

Poslanie

Organizácia United Nations Children’s Fund (UNICEF) je presvedčená, že výchova a starostlivosť o deti je míľnikom pokroku ľudstva. Táto globálna organizácia pracujúca takmer v 190 krajinách by chcela vytvoriť taký svet, kde budú v praxi platiť práva každého dieťaťa. Do dlhého zoznamu cieľov organizácie UNICEF okrem iného patrí: záchrana životov miliónov detí prostredníctvom nízkorozpočtových intervencií, predchádzanie obchodu s deťmi a ich vykorisťovaniu či zastavenie prenášania vírusu HIV / choroby AIDS z matky na dieťa. Vzhľadom na obrovské zmeny v digitálnom prostredí sa táto organizácia začala podieľať na riešení problémov, ako sú digitálne občianstvo a bezpečnosť.

Čo chceli robiť

Úlohou sekcie Social and Civic Media Section (Sekcia pre sociálne a občianske médiá) sídliacej v meste New York je priviesť investorov k hlbšiemu dialógu o problémoch týkajúcich sa práv detí, umožniť komunitám vytvárať pozitívne zmeny na celom svete a zdieľať vedomosti o používaní digitálnych prístupov, ktoré je možné uplatniť v celej organizácii.

Ako to dokázali?

Nástroje bezplatne poskytnuté prostredníctvom programu Google pre neziskové organizácie poskytujú pre organizáciu UNICEF spôsob, ako zdieľať vedomosti a šíriť osvedčené postupy cez internet a sociálne média, medzi ktoré patrí aj služba Google+. Nedávno využila organizácia UNICEF výkonnosť služby Google+ Hangouts na komunikáciu s aktivistami, blogermi a študentami v súvislosti s dôležitými problémami týkajúcimi sa Konžskej demokratickej republiky, ako sú obrna, detskí vojaci a násilie zakladajúce sa na rodovej nerovnosti. Hostiteľkou tohto hangoutu v službe Google+ bola herečka Mia Farrow, ambasádorka dobrej vôle organizácie UNICEF.

Neexistuje lepší spôsob ako rozpovedať celosvetový príbeh o pomoci deťom, než spojiť pobočky na celom svete v rôznych oblastiach a zhromaždiť na jednom mieste ich príbehy týkajúce sa konkrétnej témy, v tomto prípade obrny.

Gerrit Beger, vedúci sekcie Social and Civic Media Section, oddelenie komunikácie organizácie UNICEF

Pre online komunity poskytla organizácia UNICEF vnútorný pohľad na život a úsilie zanietených kolegov vo viac ako 12 časových pásmach. Nielenže dokázala zúročiť skvelé úsilie ambasádorky dobrej vôle – herečky Mie Farrow, ale tiež preukázala zanietenie kolegov v Indii, Pakistane a Konžskej demokratickej republike.

Funguje to?

Pomocou služby Google+ organizácia UNICEF priviedla k dialógu svoju široko a ďaleko rozšírenú komunitu a umožnila jej členom hovoriť priamo s organizáciou UNICEF. Účastníci z celého sveta dostali odpovede na svoje otázky a zúčastnili sa dialógu svetových rozmerov, ktorý bol doteraz nemysliteľný. Beger navyše poznamenáva, že Mia Farrow sa ho zúčastnila z Konga, a to potvrdzuje, že je možná účasť vyššieho počtu krajín, ktoré sa doteraz nemohli úplne zapojiť do iniciatív prostredníctvom sociálnych médií.

Jej hangout zdvihol povedomie a predstavil obrovskú prácu, ktorá sa tam vykonáva. Ešte skôr, ako sa táto udalosť uskutočnila, bola zmienená na internete 1044-krát (väčšinou v službe Twitter). Tento hangout inšpiroval ďalšie agentúry Spojených národov, ktoré už hosťovali alebo plánujú hosťovať vlastné hangouty. Organizácia UNICEF bude čoskoro hosťovať hangouty o iných témach, ako je digitálne občianstvo a bezpečnosť.

Prečítajte si ďalšie informácie o týchto inšpirujúcich neziskových organizáciách a o tom, ako využívajú technológiu na podporu svojich cieľov