Navigators USA

Organizácia Navigators USA sprostredkováva deťom a rodičom aktivity tzv. inkluzívneho skautingu, prostredníctvom ktorých posilňujú súdržnosť s komunitou a budujú si kladný vzťah k prírode. Navigators USA má v Spojených štátoch viac ako 100 nezávislých pobočiek a veľmi obmedzený rozpočet, preto používa na rozvoj a prevádzku organizácie mnoho nástrojov Google. Pomocou Tabuliek Google sleduje v reálnom čase zásoby nášiviek, uniforiem a klobúkov, aby mali všetky pobočky zaistené zásoby. Pomocou Skupín a Webových stránok Google dokáže spravovať povolenia týkajúce sa ochrany súkromia a zabezpečenia, ktoré zaisťujú, aby si relevantné informácie mohli zobraziť iba rodičia patriaci pod pobočku. Pomocou Formulárov Google získava jednoducho a rýchlo spätnú väzbu od vedúcich pobočiek a prostredníctvom Disku zdieľa s ostatnými pobočkami nápady na výlety.

Google pre neziskové organizácie nám šetrí čas aj peniaze, a my sa tak môžeme sústrediť na to, čo nás baví. Vďaka Googlu máme prevratné nástroje, ktoré umožňujú prevádzkovať celoštátnu organizáciu aj s veľmi obmedzeným rozpočtom. O technológie sa nemusíme vôbec starať. Sú vždy k dispozícii a hlavne zadarmo.

Robin Bossert, zakladateľ a výkonný riaditeľ

Prečítajte si ďalšie informácie o týchto inšpirujúcich neziskových organizáciách a o tom, ako využívajú technológiu na podporu svojich cieľov