„zobrazenie a interakcia s našimi reklamami“

Príklady

Inzerentom napríklad pravidelne poskytujeme prehľady o tom, či sme na stránke zobrazili ich reklamu a či bolo pravdepodobné, že túto reklamu videli používatelia (napríklad či táto reklama nebola v časti stránky, ktorú si používateľ neprehliadal). Sledujeme tiež ďalšie formy interakcie, napríklad ako používatelia pohybovali kurzorom nad reklamou alebo či používatelia komunikovali so stránkou, na ktorej sa zobrazuje.