„poskytovanie“

Príklady

Napríklad pomocou adresy IP priradenej k vášmu zariadeniu sa naň odosielajú údaje, ktoré ste vyžiadali. Niektoré naše súbory cookie nám tiež pomáhajú overiť vašu totožnosť a uistiť sa, že ste osoba, ktorej má byť povolený prístup do vášho účtu Google.

Napríklad snímky nahrané do služby Fotky Google prihlásenými používateľmi sú analyzované s cieľom vytvoriť príbehy, ktoré potom môžu zdieľať. Ďalšie informácie Tiež môžeme pomocou e-mailovej správy s potvrdením letu, ktorú ste dostali, vytvoriť tlačidlo na nahlásenie, ktoré sa zobrazí vo vašej službe Gmail. Ďalšie informácie