Ako funguje služba Google Voice

Služba Google Voice z dôvodu zabezpečenia využívania jej funkcií ukladá, spracováva a uchováva vašu históriu hovorov (vrátane telefónnych čísiel volajúcich, volaných telefónnych čísiel, dátumov, časov a dĺžky trvania hovorov), uvítacie správy v hlasovej schránke, správy hlasovej schránky, správy SMS, záznamy konverzácií a ďalšie dáta súvisiace s vaším účtom.

Svoju históriu hovorov, uvítacie správy v hlasovej schránke, správy hlasovej schránky (zvukové i prepisy správ), správy SMS a záznamy konverzácií môžete usporiadať alebo odstrániť prostredníctvom účtu Google Voice. Odstránenia sa v zobrazení účtu prejavia okamžite. V účte zostane viditeľná iba vaša doručená pošta a história platených hovorov. Kópie odstránených dát a účtov sa (okrem informácií o zaznamenaných hovoroch) z našich aktívnych serverov odstránia do 90 dní a môžu zostať v našich záložných systémoch. Anonymizované kópie informácií o zaznamenaných hovoroch, ktoré neumožňujú osobnú identifikáciu, v našich systémoch zostanú z dôvodu zaistenia súladu s požiadavkami prehľadov a auditov.