Ako používa služba Google rozpoznávanie vzorov

Ako používa služba Google rozpoznávanie vzorov na identifikáciu obrázkov

Počítače nedokážu „vidieť“ fotografie či videá rovnakým spôsobom ako ľudia. Keď sa pozriete na fotografiu, vidíte svoju najlepšiu kamarátku pred jej domom. Ten istý obrázok je z pohľadu počítača len zhlukom dát, ktoré sa dajú interpretovať ako tvary a informácie o hodnotách farieb. Počítač síce na danú fotografiu nebude reagovať tak ako vy, ale vo farbách a tvaroch sa môže naučiť rozpoznávať určité vzory. Môže napríklad rozpoznať obvyklé vzory tvarov a farieb, ktoré utvárajú digitálny obraz tváre. Tomuto procesu sa hovorí rozpoznávanie tvárí a spoločnosť Google túto technológiu využíva na ochranu súkromia v službách, ako je Street View, kde počítače rozpoznávajú a rozmazávajú tváre ľudí, ktorí boli na ulici odfotení pri prejazde auta Street View. V službách ako Google+ Fotky sa zas vďaka tejto technológii používateľom zobrazujú návrhy na označenie fotografií alebo videí (v prípade, že by mohla byť na danej fotografii alebo videu zachytená tvár). Rozpoznávanie tvárí vám neprezradí o čiu tvár ide, ale môže vám pomôcť tváre na fotografii nájsť.

Keď postúpime o krok ďalej, môže technológia rozpoznávania vzorov, ktorá slúži na rozpoznávanie tvárí, počítaču pomôcť identifikovať konkrétne rysy rozpoznanej tváre. Určité vzory napríklad napovedajú, že sa na tvári človeka nachádza brada alebo okuliare, prípadne že má tvár iné charakteristické znaky. Informácie tohto typu je možné využiť vo funkciách, ako je odstránenie efektu červených očí, alebo napríklad na oživenie Hangoutu tým, že vám počítač na správnom mieste na tvári zobrazí fúzy či monokel.

Spoločnosť Google využíva rozpoznávanie tvárí nielen ako súčasť tejto technológie, ale aj v niektorých funkciách. Rozpoznávanie tvárí, ako už napovedá názov, môže počítaču pomôcť aj s porovnaním známych tvárí s novými tvárami a určením zhody alebo podobnosti. Rozpoznávanie tvárí napríklad používateľom funkcie Nájdi ma na fotke zobrazuje návrhy na označenie osôb na fotografiách a videách, ktoré odovzdali a ktoré chcú zdieľať. Viac informácií o funkcii Nájdi ma na fotke nájdete v Centre pomoci Google+.

Ako funguje Hlasové vyhľadávanie

Hlasové vyhľadávanie umožňuje zaznamenať vyhľadávací dopyt hlasom (namiesto jeho ručného zadávania) pomocou klientskej aplikácie Vyhľadávanie Google na zariadení. Hovorené slovo sa potom pomocou rozpoznávania vzorov prevedie na písaný text. Pri každom hlasovom dopyte v Hlasovom vyhľadávaní ukladáme jazyk, krajinu, samotný dopyt a odhad nášho systému, čo vyslovená fráza znamená. Ukladané zvukové dáta neobsahujú ID vášho účtu Google, pokiaľ túto možnosť neaktivujete. Pokiaľ neprejavíte záujem o použitie Hlasového vyhľadávania (napríklad klepnutím na ikonu mikrofónu na paneli rýchleho vyhľadávania alebo na virtuálnej klávesnici či vyslovením slova „Google“, keď panel rýchleho vyhľadávania naznačuje, že je funkcia Hlasového vyhľadávania k dispozícii), spoločnosti Google sa žiadne záznamy odosielať nebudú. Záznamy odosielame na servery Google kvôli rozpoznaniu vyslovených dopytov. Ukladáme ich z dôvodu zdokonalenia služieb, okrem iného preto, aby sme systém naučili lepšie rozpoznávať správne vyhľadávacie dopyty.