Aké typy údajov o polohe služby Google využívajú

V rôznych službách Google sa môžu používať rozličné typy informácií o polohe.

Implicitné informácie o polohe sú informácie, ktoré nám priamo neoznamujú, kde sa vaše zariadenie nachádza, ale umožňujú nám odvodiť, že sa o miesto buď zaujímate, alebo sa na ňom nachádzate. Príkladom implicitných informácií o polohe je napríklad ručne zadaný vyhľadávací dopyt na určité miesto. Implicitné informácie sa používajú rôznymi spôsobmi. Keď napríklad zadáte „Eiffelova veža“, môžeme odvodiť, že chcete zobraziť informácie o miestach v okolí Paríža, a môžeme vám informácie o miestach v danej oblasti odporučiť.

Informácie o internetovej aktivite, ako je napríklad adresa IP, sa väčšinou priraďujú v blokoch podľa krajiny. Preto sa dajú použiť minimálne na určenie krajiny zariadenia a navrhnutie správneho jazyka a miestneho nastavenia pre vyhľadávacie dopyty. Tieto informácie sa odosielajú ako bežná súčasť internetovej aktivity.

Niektoré produkty, napríklad podrobná navigácia v Mapách Google pre mobil, používajú presnejšie informácie o polohe. V týchto produktoch treba väčšinou zapnúť služby založené na zdieľaní polohy, čo sú služby, ktoré pomocou signálu GPS, senzorov zariadenia, prístupových bodov Wi-Fi alebo ID vysielačov mobilnej siete určia alebo odhadnú presnú polohu. Potom môžete služby založené na zdieľaní polohy opäť vypnúť. Niektoré zariadenia alebo aplikácie v týchto službách ponúkajú aj ďalšie nastavenia zdieľania polohy. V niektorých produktoch si môžete napríklad vybrať, či chcete údaje o polohe zaznamenať v danom produkte alebo v histórii účtu.