Samoregulačné rámce

Dátum poslednej úpravy: 17. apríla 2017

As described in our Privacy Shield certification, we comply with the EU-US and Swiss-US Privacy Shield Frameworks as set forth by the US Department of Commerce regarding the collection, use and retention of personal information from European Union member countries and Switzerland, respectively. Google, including Google LLC and its wholly-owned US subsidiaries, has certified that it adheres to the Privacy Shield Principles. Google remains responsible for any of your personal information that is shared under the Onward Transfer Principle with third parties for external processing on our behalf, as described in the “Information we share” section. To learn more about the Privacy Shield program, and to view Google’s certification, please visit the Privacy Shield website.

Ak máte otázky týkajúce sa našich spôsobov ochrany súkromia v súvislosti s certifikáciou Privacy Shield, odporúčame vám kontaktovať nás. Spoločnosť Google rešpektuje vyšetrovacie a vynucovacie právomoci americkej federálnej obchodnej komisie (FTC). Môžete tiež podať sťažnosť na prešetrenie miestnym úradom na ochranu údajov. Budeme s ním spolupracovať na vyriešení vašej záležitosti. V niektorých prípadoch poskytuje rámec Privacy Shield právo predložiť záväznú arbitráž a vyriešiť tak sťažnosti, ktoré sa nepodarilo vyriešiť inými spôsobmi (tak, ako je to opísané v I. dodatku princípov programu Privacy Shield.

Spoločnosť Google taktiež dodržiava odvetvové štandardy pre transparentnosť a možnosť výberu online reklám.