„vaša aktivita na iných weboch a v ďalších aplikáciách“

Príklady

Táto aktivita môže pochádzať z vášho používania služieb Google, ako je napríklad Synchronizácia Chrome, alebo z vašich návštev webov a aplikácií, ktoré sú so spoločnosťou Google v partnerskom vzťahu. Mnoho webov a aplikácií nadväzuje partnerské vzťahy so spoločnosťou Google s cieľom vylepšiť svoj obsah a služby. Napríklad weby môžu využívať naše reklamné služby (napr. AdSense) alebo nástroje na analýzu (napr. Google Analytics), alebo môžu vkladať iný obsah (napríklad videá zo služby YouTube). Tieto služby zdieľajú informácie o vašej aktivite so spoločnosťou Google. V závislosti od nastavení účtu a používaných služieb (keď napríklad partner využíva službu Google Analytics v kombinácii s reklamnými službami) môžu byť tieto údaje priradené k vašim osobným informáciám.

Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Google využíva údaje, keď používate weby a aplikácie našich partnerov.