„nemusí správne fungovať“

Príklady

Používame napríklad súbor cookie s označením lbcs, ktorý vám umožňuje otvoriť niekoľko Dokumentov Google v jednom prehliadači. Ak tento súbor cookie zablokujete, služba Dokumenty Google nebude fungovať správne. Viac informácií.