Zdieľajte novinky a podporte predaj

Neoslovujte len svojich sledovateľov. Uverejňujte novinky a ponuky priamo vo svojom miestnom zázname na Googli. Každému, kto vyhľadá vašu firmu, tak dajte dôvod navštíviť vás.

začať

Pravidelne uverejňujte novinky a vytvárajte si príležitosti na opätovný predaj

Uverejňujte vo svojom zázname denné akcie a sezónne novinky a poskytnite tak zákazníkom ďalšie dôvody, aby sa vrátili.

Začnite uverejňovať príspevky na Googli

Vytvorte príspevok

Pomocou služby Moja firma na Googli môžete rýchlo vytvárať vlastné príspevky v telefóne, tablete alebo počítači.

Používateľské rozhranie vytvárania príspevku

Zverejnite ho na Googli

Príspevky sa zobrazujú priamo vo vašom zázname na Googli vo Vyhľadávaní a Mapách.

Príklad zobrazenia príspevku vo výsledkoch vyhľadávania na Googli

Zistite, čo funguje

Na informačnom paneli služby Moja firma na Googli nájdete štatistiky vašich príspevkov.

Používateľské rozhranie štatistiky zobrazení a interakcií pre príspevok

Začíname

Registrácia je bezplatná a trvá len niekoľko minút.
Ešte dnes si vytvorte záznam, aby mohol začať pracovať za vás.

Začať