GoogleAnalytics

Konverzie zo sociálnych sietí

Potvrdenie NI zo sociálnych médií bývala zložitá úloha aj pre skúsených profesionálov v oblasti webového marketingu. Už to tak nie je. Prehľad Konverzie umožňuje sledovať marketing v sociálnych médiách a zreteľne ukázať, ako sociálne médiá ovplyvňujú vaše podnikanie.

Konverzie zo sociálnych sietí

Prehľad

Prehľad Konverzie ukazuje mieru konverzií a peňažnú hodnotu konverzií, ktoré sú výsledkom návštev zo sociálnych sietí. Tieto návštevy spájame s vašimi cieľmi a transakciami elektronického obchodu. Vyberiete si ciele, ktoré sú dôležité pre vašu firmu, a potom môžete posúdiť, ako sociálne médiá ako zdroje pomáhajú dosahovať tieto ciele.

Prečo sa oplatí používať prehľad Konverzie?

Pochopenie vplyvu veľkého množstva marketingových kanálov a programov na vaše ciele vám umožní kvalifikovane rozhodovať o stratégii v sociálnych sieťach.

  • Sledujte, ako sociálne médiá ovplyvňujú vaše ciele, v jednoduchých prehľadoch pripravených na použitie.
  • Zistite, ktorý obsah zvyšuje počet konverzií v sociálnych médiách.
  • Ukážte výsledky prehľadov hlavným partnerom a jasne vyjadrite hodnotu sociálnych médií.

Ako to funguje?

  • Prehľad Konverzie využíva zdroje sprostredkovania a priamo prepája definované ciele a sledovanie elektronického obchodu.
  • Prehľady rozdeľujú príspevky sociálnych médií, ktoré sú posledným sprostredkujúcim zdrojom vášho zákazníka, t. j. návštevníci prichádzajú na vaše stránky priamo zo stránok sociálnych médií. No dokážu rozdeliť aj prípady, keď bola stránka sociálnych médií zahrnutá vyššie v konverznom reťazci.

Kde to môžem nájsť?

Prehľad Konverzie nájdete na karte Štandardné prehľady. Kliknite na položky Zdroje návštevnosti > Sociálne médiá > Konverzie.