Analýza aplikácií pre mobilné zariadenia

Od základov sme znova prepracovali analýzu aplikácií tak, aby vyjadrovala to, na čom vám záleží. Tieto informácie vám umožnia vytvoriť úspešnejšie aplikácie pre systémy Android a iOS a zabezpečiť lepšie skúsenosti vďaka sledovaniu metrických údajov vo všetkých fázach: od akvizície cez interakcie až po výsledky, napríklad nákupy v aplikáciách. Táto platforma ponúka rovnaké bohaté funkcie, ktoré už očakávate od služby Google Analytics, vrátane analýzy v reálnom čase, rozsiahlych možností segmentácie, viac než 200 dimenzií a možnosti sledovať vlastné dimenzie a metrické údaje.

Mobilné zariadenie

Prehľady akvizície a analýzy používateľov – objavte najlepší zdroj nových používateľov

Porozumenie procesu akvizície používateľov aplikácií je veľmi dôležité, ak chcete rozšíriť svoju základňu o vhodných používateľov. Pomáhame vám získať úplný prehľad procesu akvizície používateľov vrátane nákladov a toho, ako ďalej postupovať. Prehľady nových a aktívnych používateľov napríklad informujú o počte používateľov, ktorí každý deň spustia vašu aplikáciu, zdroje návštevnosti služby Google Play umožňujú pochopiť, ktoré zdroje návštevnosti zabezpečujú najväčší počet nových používateľov a konverzií v aplikácii, a prehľad zariadení informuje o najbežnejších mobilných zariadeniach a verziách operačného systému, v ktorých sa spúšťa vaša aplikácia.

Viac informácií

Prehľady interakcií – zistite, ako používatelia interagujú s vašou aplikáciou

V prípade aplikácií hrajú interakcie kľúčovú úlohu. Ak si používatelia nainštalujú vašu aplikáciu a spustia ju iba raz, vaše možnosti speňaženia sú obmedzené. Prehľady interakcií poskytujú dôležité informácie o atraktívnosti vašej aplikácie a správaní používateľov. Vďaka nášmu špecializovanému systému na sledovanie udalostí môžete sledovať ľubovoľnú udalosť, ktorá je pre vás dôležitá. Tok interakcií vizuálne znázorňuje spôsob, akým sa používatelia pohybujú v rámci aplikácie, a informuje o konkrétnych obrazovkách, ktoré zobrazili, a akciách, ktoré vykonali. Prehľady správania používateľov posudzujú lojalitu, frekvenciu a interakcie. Prehľad zlyhaní aplikácie umožňuje riešiť problémy v zariadeniach a operačných systémoch vďaka zobrazeniu trendov zlyhaní a výnimiek. Pochopenie správania v aplikácii je dôležité na budovanie a zlepšovanie skúseností, ktoré aplikácia poskytuje.

Viac informácií

Prehľady výsledkov a dosahu na podnikanie – zistite, či používatelia plnia vaše ciele

Tak ako na webe, aj v aplikáciách hrajú rozhodujúcu úlohu ciele. Cieľové konverzie umožňujú stanoviť udalosti konverzie v aplikácii (napríklad čas strávený v aplikácii, nákup v aplikácii, kliknutie na reklamu atď.) s cieľom sledovať úspešnosť a v konečnom dôsledku pochopiť hodnotu životnosti u používateľov. Náš systém pre elektronický obchod umožňuje sledovať nákupy v aplikácii a poskytuje dôležité informácie týkajúce sa predaja virtuálneho alebo hmotného tovaru zakúpeného v rámci aplikácie, pričom zobrazuje počet nákupov a vygenerovaných výnosov.

Viac informácií

Začíname

Nové prehľady analýzy aplikácií pre mobilné zariadenia obsahujú aj mnoho ďalších užitočných funkcií služby Google Analytics, ktoré už používatelia očakávajú, napríklad analýzu v reálnom čase, informačné panely, spresňujúce segmenty, vlastné prehľady, rýchlosť aplikácie a oveľa viac.

Prehľady sú súčasťou holistickej skúsenosti prispôsobenej na účely sledovania aplikácií pre mobilné zariadenia vrátane nového a odľahčeného nástroja SDK vo verzii 2.0, ktorý má jednoduchšiu implementáciu, je pripravený na možnosť deaktivácie a má zefektívnenú infraštruktúru na strane servera. Zlepšili sme tiež proces registrácie, vďaka čomu si noví používatelia môžu vybrať, či chcú začať sledovať webové stránky alebo aplikácie pre mobilné zariadenia. Znamená to, že na nastavenie účtu pre analýzu aplikácií a prevzatie nástroja SDK budú potrebné iba 3 kliknutia.