GoogleAnalytics

Spravodajstvo Analytics

Prehľady Spravodajstvo služby Google Analytics automaticky monitorujú návštevnosť webových stránok a zvýrazňujú významné zmeny, poskytujú vám pohotovejšie informácie a zjednodušujú prácu.

Spravodajstvo

Prehľad

Do prehľadov Spravodajstvo sa môžete kedykoľvek pozrieť alebo môžete vytvoriť vlastné upozornenie, ktoré vás upozorní na náhle alebo neočakávané zmeny v metrikách stránok. Táto prevratná technológia detekcie v službe Google Analytics je dostatočne inteligentná, aby zvýraznila, čo potrebujte vedieť, a zároveň sa jednoducho používala.

Pomocou Spravodajstva Analytics objavíte veci, ktoré by ste inak asi nezistili, a môžete sa sústrediť na ďalšie kroky namiesto prehrabávania sa v údajoch. Stačí sa pozrieť – práve teraz to funguje. Nemusíte toľko podrobne prehľadávať.

Viac informácií

Výhody:

  • Spravodajstvo Analytics je algoritmický nástroj, ktorý zisťuje všetky štatisticky významné odchýlky od trendov návštevnosti.
  • Výstrahy sa automaticky odosielajú denne, týždenne alebo mesačne. Nemusíte nič robiť – stačí sa práve teraz pozrieť.
  • Vytvorte vlastné výstrahy, ako sú konverzie z letnej kampane v New Yorku.

Ako to funguje:

  • Spravodajstvo Analytics je algoritmický nástroj, ktorý zisťuje všetky štatisticky významné zmeny trendov návštevnosti.