GoogleAnalytics

Vlastné prehľady

Vlastné prehľady sú podobné ako mimoriadne obsažné prehľady. Môžete stráviť doslova minúty vytváraním vlastných prehľadov, ktoré budú poskytovať len vybrané informácie. Podobajú sa na osobný informačný panel.

Prehľad

Vlastné prehľady vám umožňujú získať špecifický pohľad na údaje prostredníctvom vytvárania, ukladania a úprav. Môžete zvoliť požadované informácie a usporiadať ich vybraným spôsobom presúvaním myšou. Ak chcete zobraziť súvisiace údaje, môžete vytvoriť aj tabuľky. Začnite vytvárať svoje prehľady už dnes.

Viac informácií

Výhody:

  • Úspora času vytvorením prehľadov, ktoré poskytnú vám a vašim partnerom presne tie informácie, ktoré potrebujete.
  • Zoskupenie všetkých informácií, ktoré považujete za najrelevantnejšie.
  • Jednoduché zdieľanie prehľadov s kolegami, ktoré umožňuje rýchlejšie rozhodovanie na základe údajov.
  • Po vytvorení bude každý vlastný prehľad k dispozícii, kým si to budete želať.