GoogleAnalytics

Konverzná súprava

Pomocou konverznej súpravy služby Google Analytics sa dostanete za hranice zobrazení stránok a počtu návštev. Pozrite sa, ako spolupracujú všetky kanály digitálneho marketingu pri získavaní návštevníkov na vaše stránky. Merajte predaje, prevzatia, spustenia videa a ďalšie akcie, ktoré majú pre vás hodnotu. Zistite, prečo niektorí návštevníci od vás kupujú a iní nie – potom budete môcť upraviť svoje stránky a marketingové programy, aby vyhovovali vašim obchodným cieľom.

Zistite, ako správanie návštevníkov vedie k predajom a konverziám

Your site is dynamic, and your conversion goals should be too. With Google Analytics Goals and Event Tracking, you can track sales, downloads, video plays, conversions, site engagement, or define your own metrics. You can also tailor your reporting based on what you want to achieve and identify what visitor actions are most likely to help you meet your business objectives.

Zlepšite predaj online pomocou prehľadov elektronického obchodu

Identifikujte najpredávanejšie produkty a najhodnotnejšie propagácie. Prehľady elektronického obchodu pomáhajú zistiť dôvod nákupov, ako aj ich typ, či ide komplexné transakcie alebo nákupy jedným kliknutím. Môžete sledovať nákupy po kampane a kľúčové slová, porozumieť správaniu nakupujúcich na stránkach a upraviť nákupný košík, aby sa zvýšil predaj a lojalita zákazníkov.

Viac informácií

Pozrite si kompletný obraz výkonnosti kampane pomocou viackanálových zúžení

Neobmedzujte merania kampaní na posledné kliknutie pred predajom. Pomocou viackanálových zúžení môžete sledovať vplyv všetkých aktivít digitálneho marketingu vrátane vyhľadávania, zobrazenia, sociálnych médií, partnerov, e-mailov a ďalších prvkov. Zistite, ktoré kanály privádzajú návštevníkov k vašim produktom a ktoré dosahujú predaj, aby ste mohli lepšie vyvážiť marketingové programy.

Viac informácií

Sledujte rôzne cesty, ktorými sa návštevníci dostávajú na vaše stránky

Zistite, prečo sa návštevníkom páčia vaše stránky… alebo prečo sa nepáčia. Pomocou vizualizácie toku návštevníkov a zúžení k cieľu služby Google Analytics môžete sledovať konverzné cesty návštevníkov a zistiť, kde vstupujú, kde sa zdržiavajú a kade odchádzajú. Objavte silné a slabé miesta navigácie na stránkach a zistite, ktoré oblasti webových stránok a marketingových programov potrebujú úpravu.