GoogleAnalytics

Spresňujúce segmenty

Segmentácia návštev, ktorá umožňuje vytvoriť účinné filtre len niekoľkými kliknutiami myšou.

Prehľad

Jednou z najobľúbenejších a najúčinnejších funkcií v službe Google Analytics je spresňujúca segmentácia. Umožňuje oddeliť a analyzovať podmnožiny návštevnosti. Môžete si vybrať z vopred definovaných segmentov, ako sú napríklad Platená návštevnosť a Návštevy s konverziou, alebo vytvoriť vlastné segmenty pomocou flexibilného a jednoducho použiteľného nástroja na segmentáciu. Potom môžete aplikovať jeden alebo viac z týchto segmentov na aktuálne alebo historické údaje a dokonca navzájom porovnať výkonnosť segmentov v prehľadoch. Myslíme si, že sa vám to bude páčiť.

Výhody:

  • Spresňujúca segmentácia umožňuje rozdeliť všetky údaje služby Google Analytics o návštevníkoch do skupín, s ktorými budete môcť jednoduchšie pracovať.
  • Môžete si vybrať z vopred definovaných segmentov alebo jednoducho vytvoriť vlastné segmenty.
  • Segmenty sa môžu aplikovať na celú minulú návštevnosť a cenný pohľad, ktorý vám umožní zlepšiť kampane a zážitky online v budúcnosti, získate bez prehrabávania sa v údajoch.