Smjernice za prodaju i označavanje marke

Smjernice za prodaju i označavanje marke Street Viewa odnose se na profesionalne fotografe i agencije. Te vam smjernice mogu pomoći da se istaknete kao vrhunski suradnik, omogućuju da dijelite čari Street Viewa u vidu virtualne stvarnosti i to da svojim klijentima pružite mogućnost da s ponosom promoviraju svoj status na Street Viewu. Možete iskoristiti sljedeće elemente kako biste poboljšali svoje izglede za prodaju.

Naljepnice "Uđite"

Naljepnice "Uđite"

 • Promovirajte novofotografirane tvrtke dodane na Street View
 • Ispišite ovaj dizajn naljepnice uz uslugu ispisivanja po vlastitom izboru
Datoteka značke pouzdanog fotografa

Datoteka značke pouzdanog fotografa

 • Suradnici Street Viewa koji ispunjavaju uvjete mogu upotrebljavati značku pouzdanog fotografa i značku određenog vozila u skladu sa smjernicama za prodaju i označavanje marke u nastavku
 • Oni koji ne ispunjavaju uvjete ili ih više ne ispunjavaju ne mogu upotrebljavati te značke
Google Cardboard

Google Cardboard

 • Uživajte u Street Viewu u virtualnoj stvarnosti
 • Sjajno za prezentacije ili kao dar za klijente
 • Uz više od 100 jedinica ispunjavate uvjete za prilagođenu grafiku i nisku cijenu po jedinici (7,59 USD)
 • Posjetite Maxbox VR za popuste za pouzdane profesionalce koji žele ponuditi prilagođenu VR masku za Cardboard.

Standardi označavanja marke

Čak i ako niste član programa Pouzdani fotografi, neke od sljedećih smjernica možda su relevantne i za vas. Ako se želite pridružiti programu Pouzdani fotografi, proučite članak Istaknite se kao pouzdani profesionalac da biste saznali više o preduvjetima.

Samo fotografi ili tvrtke koje su stekle status pouzdanih mogu upotrebljavati robnu marku Street View Google karata i značku pouzdanog fotografa kao marketinške elemente. If you’re a trusted pro, we invite you to leverage them to celebrate your distinguished status. Pouzdani profesionalci mogu upotrebljavati značku pouzdanog fotografa, logotip i originalne elemente za označavanje marke, uključujući Google karte i Street View ili bilo koje druge povezane logotipove. U nastavku su navedene neke stvari koje smijete odnosno ne smijete raditi s njima. Ako smatrate da netko krši Googleovu dopuštenu upotrebu naših elemenata robne marke, možete prijaviti tu neprikladnu upotrebu.

Stvari koje smijete

Stvari koje smijete

 • Upotrebljavajte značku pouzdanog fotografa i elemente za označavanje marke samo ako ste certificirani član programa
 • Ponudite profesionalne fotografije od 360° kao jednu od usluga svoje tvrtke
 • Prikazujte značku pouzdanog fotografa samo na bijeloj pozadini s dovoljno ispune, bez obzira na to gdje je postavite
 • Značku pouzdanog fotografa koristite samo u kombinaciji sa svojim imenom ili nazivom i logotipom tvrtke
 • Upotrebljavajte značku pouzdanog fotografa i elemente za označavanje marke na web-lokacijama, u prezentacijama, na radnoj odjeći i na tiskanim prodajnim materijalima
 • Pazite da značka i elementi za označavanje marke ne budu najuočljiviji elementi na stranici/odjeći
 • Ako prikazujete grafičke elemente na krovu vozila, možete koristiti samo vlastitu robnu marku i logotip
Stvari koje ne smijete

Stvari koje ne smijete

 • Nemojte u komunikaciji s tvrtkama krivo predstavljati niti skrivati činjenicu da ste dio programa Pouzdani fotografi.
 • Ako nudite usluge najma (npr. oglašavate se kao pouzdani fotograf Street Viewa), njih ne smijete kombinirati sa svojim članstvom u Lokalnim vodičima. Savjete o nastavku prodaje fotografskih usluga tijekom sudjelovanja u Lokalnim vodičima potražite u postu o Sastajalištu lokalnih vodiča.
 • Nije dopušteno mijenjati značku Pouzdanih fotografa, logotipove ni tekstne logotipove Google karata ili Street Viewa, uključujući dodavanje grafičkih elemenata, rastezanje slika i njihovo prevođenje.
 • Nemojte koristiti značku na obmanjujući ili uvredljiv način. Na primjer, nemojte upotrebljavati značku na način koji sugerira da Google podržava neki proizvod ili uslugu.
 • Nemojte upotrebljavati Google, Google karte, Street View, značku pouzdanog fotografa ili bilo koji drugi Googleov zaštitni znak (ili njemu sličan znak) u nazivu domene
 • Nemojte prikazivati ikonu Street Viewa ni elemente za označavanje marke programa Pouzdani fotografi na vozilu:
  • ako niste član programa Pouzdani fotografi
  • koji su veći od 12 inča x 5 inča ili 30 cm x 12 cm na vozilu
  • kao najistaknutiji ili jedini element za označavanje marke na vozilu.
  • Na primjer:
Standardi označavanja marke

Upotreba robne marke u nadiru/zenitu slika od 360° stupnjeva

 • Upotrijebite logotip/naziv tvrtke odgovarajuće veličine kao nadir/zenit. Kriterije koji se odnose na format potražite u smjernicama o pravilima.
 • Ako robnu marku upotrebljavate u nadiru slika ili na krovu vozila, morate:
  • imati dopuštenje za upotrebu označavanja marke
  • prikazivati samo sadržaj koji je relevantan (na primjer, promicanje lokalnog turizma) ili je na drugi način ograničen na atribuciju
 • U slučaju sponzorstva/atribucije za prikazanu robnu marku vrijede sljedeća pravila:
  • ne smije biti popraćena materijalima robne marke Google
  • ne smije biti popraćena promotivnim grafičkim elementima ni jezikom (osim ako to nije relevantno za prikazanu lokaciju)
  • mora obuhvaćati tekst "sponsored by" ili ekvivalentan prijevod
 • Značku pouzdanog fotografa ni bilo koju drugu oznaku robne marke Google (uključujući grafičke elemente na krovu koji mogu biti vidljivi fotoaparatu) ne smijete koristiti u nadiru/zenitu slika od 360°.

Osim ovih smjernica obavezno se pridržavajte Googleovih pravila za pravilno korištenje, Uvjeta i odredbi robne marke, smjernica za korištenje Gea i svih ostalih smjernica za Googleove zaštitne znakove.

Napomena: ako se ne pridržavate tih smjernica, možete izgubiti certifikat i pravo na upotrebu značke pouzdanog fotografa i drugih elemenata za označavanje marke.

Transparentnost i odgovornost

Kad prodajete fotografske usluge, važno je da utjelovljujete istu transparentnost i da budete svjesni obaveza i prava koja se odnose na druge osobe, robne marke i lokalne zakone.

Iskreno predstavljanje

Iskreno predstavljanje

Kao fotograf ili agencija ne smijete se predstavljati na način koji sugerira da ste Googleov zaposlenik. Iskreno se predstavite kao u potpunosti neovisna tvrtka i informirajte klijente o ograničenoj ulozi koju Google ima kao izdavačka usluga.
Pojedinačna odgovornost

Pojedinačna odgovornost

Iako su objavljene slike obično vidljive na Google kartama za nekoliko sekundi, te se slike naknadno mogu odbaciti ako nisu u skladu s pravilima za slike za Google karte ili Uvjetima pružanja usluge Google karte.
 • Ako Google karte odbiju naručene slike, rješavanje poteškoća ostaje odgovornost fotografa/agencije i vlasnika tvrtke
 • Preporučujemo da fotografi brzo poprave ili zamijene slike koje nisu u skladu s našim pravilima – i pobrinu se da budu odobrene za Google karte – ili u cijelosti vrate sredstva klijentu u slučaju da problem nije moguće riješiti
Vlasništvo nad slikom

Vlasništvo nad slikom

Preporučujemo da fotografi/agencije i vlasnici tvrtki prije početka suradnje sklope pisani sporazum koji određuje uvjete ugovora, garanciju i buduća vlasnička prava.
 • Svakako odredite tko će biti vlasnik slika nakon dovršetka fotografiranja. Ako fotograf/agencija zadržava vlasništvo, pazite da vlasnik tvrtke zna na koji način može upotrebljavati slike bez kršenja autorskih prava fotografa/agencije. Ako se vlasništvo prosljeđuje na vlasnika tvrtke, osigurajte da on pristaje na prijenos slika i da razumije koja prava fotograf/agencija može zadržati.
 • Ista se slika ne smije objaviti dva puta na dva računa (kao što su račun fotografa i vlasnika tvrtke).
Pridržavanje lokalnih zakona

Pridržavanje lokalnih zakona

Prilikom pružanja usluge klijentu svakako se pridržavajte svih lokalnih i državnih propisa. Nemojte lažno predstavljati svoje vještine ni završnu kvalitetu rada koji izvodite. Svakako sklopite i odgovarajuće osiguranje potrebno za izvršavanje posla za koji ste angažirani.
Vidljivost slike

Vidljivost slike

Google će rangirati slike na Google kartama ne uzimajući u obzir ugovorni ili komercijalni sporazum između trećih strana, uključujući ugovore između vlasnika tvrtki i fotografa. Činjenica da je vlasnik tvrtke platio profesionalnom fotografu za fotografiranje ne jamči rangiranje slika ni njihovo prikazivanje na Google kartama.
Bez sukoba interesa

Bez sukoba interesa

Neki Googleovi programi, posebice Lokalni vodiči, zahtijevaju sudjelovanje na neprofesionalnoj osnovi (npr. da ne dobivate naknadu za sadržaj koji doprinesete). Ako nudite usluge za najam (primjerice, oglašavate se kao pouzdani fotograf Street Viewa), važno je da te profesionalne usluge ne kombinirate ni s kojim drugim neprofesionalnim uslugama koje podrazumijevaju nepristranost (poput mogućnosti da objavite ocjenu ili recenziju kao lokalni vodič).