Zistite, či máte nárok na účasť v programe.

Všetci účastníci programu Google Ad Grants musia spĺňať určité kritériá. Tieto požiadavky je nutné plniť aj po úspešnej registrácii do programu. Informácie o požiadavkách na neziskové organizácie nájdete nižšie.

Kvalifikačné predpoklady

Nižšie sú uvedené pokyny na účasť v programe Google Ad Grants.

Google Ad Grants je súčasťou programu Google pre neziskové organizácie. Ak sa chcete stať členom programu Google Ad Grants, vaša organizácia musí splniť nasledujúce podmienky:

  • Začnite podaním prihlášky do programu Google pre neziskové organizácie.
  • Musíte mať platný status charitatívnej organizácie. Definíciu statusu charitatívnej organizácie vo vašej krajine nájdete na webe Google pre neziskové organizácie.
  • Musíte potvrdiť prehlásenie o nediskriminácii a prijatie a použitie daru, ktoré je požadované v prihláške.
  • Musíte mať funkčné webové stránky s dostatočným množstvom zodpovedajúceho obsahu.

Vládne orgány a organizácie, nemocnice a lekárske skupiny, ako aj školy, akademické inšitutúcie a univerzity nie sú oprávnené zúčastniť sa na programe Google pre neziskové organizácie, no filantropicky zamerané pobočky vzdelávacích organizácií oprávnenie majú.

Ak chcete v programe zostať, je potrebné dodržiavať pokyny uvedené nižšie.

V programe Google Ad Grants môžu zostať iba organizácie, ktoré spĺňajú pravidlá programu.