Zistite, či máte nárok na účasť v programe.

Všetci účastníci programu Google Ad Grants musia spĺňať určité kritériá. Tieto požiadavky je nutné plniť aj po úspešnej registrácii do programu. Informácie o požiadavkách na neziskové organizácie nájdete nižšie.

Kvalifikačné predpoklady

Nižšie sú uvedené pokyny na účasť v programe Google Ad Grants.

Google Ad Grants je súčasťou programu Google pre neziskové organizácie. Ak sa chcete stať členom programu Google Ad Grants, vaša organizácia musí splniť nasledujúce podmienky:

 • Začnite podaním prihlášky do programu Google pre neziskové organizácie.
 • Musíte mať platný status charitatívnej organizácie. Definíciu statusu charitatívnej organizácie vo vašej krajine nájdete na webe Google pre neziskové organizácie.
 • Musíte potvrdiť prehlásenie o nediskriminácii a prijatie a použitie daru, ktoré je požadované v prihláške.
 • Musíte mať funkčné webové stránky s dostatočným množstvom zodpovedajúceho obsahu.

Vládne orgány a organizácie, nemocnice a lekárske skupiny, ako aj školy, akademické inšitutúcie a univerzity nie sú oprávnené zúčastniť sa na programe Google pre neziskové organizácie, no filantropicky zamerané pobočky vzdelávacích organizácií oprávnenie majú.

Ak chcete v programe zostať, je potrebné dodržiavať pokyny uvedené nižšie.

V programe Google Ad Grants môžu zostať iba organizácie, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:

 • Reklamy musia odkazovať na jednu (a iba jednu) doménu webu. Malo by ísť o doménu, ktorá bola uvedená v prihláške.
 • Účet AdWords je potrebné aktívne spravovať. Minimálne raz za mesiac sa musíte prihlásiť a najmenej raz za 90 dní musíte v účte urobiť nejakú zmenu.
 • Reklamy a kľúčové slová musia zodpovedať programu a službám vašej organizácie.
 • Komerčná inzercia nie je povolená. Ak chcete propagovať produkty alebo služby, všetky tržby musia slúžiť výlučne na podporu vášho programu.
 • Reklamy nesmú odkazovať na stránky, ktoré primárne pozostávajú z odkazov na iné weby.
 • Reklamy nesmú ponúkať finančné produkty, ako sú hypotéky alebo kreditné karty, ani žiadať o dary vo forme áut, lodí alebo iného majetku.
 • Váš web nesmie zobrazovať reklamy Google AdSense ani reklamné odkazy províznych predajcov.

Subjekty zapojené do programu Ad Grants, ktoré porušia niektorú z týchto podmienok, budú z programu vylúčené. Spoločnosť Google si vyhradzuje právo kedykoľvek a z ľubovoľného dôvodu prijať alebo odmietnuť prihlášku alebo účasť organizácie, ako aj právo kedykoľvek rozšíriť alebo doplniť tieto podmienky účasti. Rozhodovanie v tejto súvislosti je výlučne v kompetencii spoločnosti Google a nepodlieha externej kontrole.