Používate staršie webové aplikácie?

Podpora starších prehliadačov vám s nimi pomôže.

Je možné, že vaša organizácia používa webové aplikácie vytvorené pre verzie prehliadačov, ktoré sú dnes už zastarané. Nasadenie prehliadača Chrome poskytuje výhody moderného webu. Ponúka vyšší stupeň zabezpečenia informačných technológií, vyššiu rýchlosť a možnosť pre zamestnancov spúšťať najnovšie obchodné aplikácie.

Podpora starších prehliadačov umožňuje zamestnancom automaticky prepínať medzi prehliadačom Chrome a iným prehliadačom. Určuje, ktoré webové stránky sa budú spúšťať v inom prehliadači a zabezpečí nasadenie týchto pravidiel v organizácii.

Získajte podporu starších prehliadačov