Získajte maximum zo svojich prehľadov

Zhromaždili sme informácie, ktoré budú podľa nás pre vás najužitočnejšie. Nájdite si chvíľku na konfiguráciu svojho účtu a použite tento kontrolný zoznam ako referenciu, ktorá vám umožní vyťažiť zo služby Google Analytics maximum. V našom centre pomoci sa nachádzajú odpovede na časté otázky a informácie, ktoré vám pomôžu nastaviť kód sledovania.

Začíname

Inštalácia kódu sledovania: nainštalujte si kód sledovania a do 24 hod. si môžete pozrieť prehľady.


Nastavenie cieľov: identifikujte kľúčové akcie, ktoré chcete sledovať, miery konverzie pre reklamy, marketingové iniciatívy, elektronický obchod a podobne. Nastavte ciele na meranie efektívnosti.


Práca s údajmi v prehľadoch: preskúmajte údaje a naučte sa čítať informácie v základných prehľadoch.

Maximalizácia účinnosti inzercie online a elektronického obchodu

Prepojenie so službou AdWords: sledujte výnosy, konverzie a NI v službe AdWords. Pozrite si toto krátke video s návodom.


Optimalizácia kľúčových slov: Pozrite si videá, v ktorých sa dozviete, ako vyťažiť maximum z výdavkov na inzerciu.


Označovanie kampaní: Sledujte konverzie reklamných bannerov, e-mailový marketing a iné marketingové iniciatívy.


Sledovanie elektronického obchodu: Spojte výkonnosť elektronického obchodu s kľúčovými slovami a marketingovými kampaňami a získajte podrobnosti o NI a oveľa viac.

Objavovanie rozšírených funkcií

Spresňujúca segmentácia: vytvárajte a používajte vlastné segmenty na izolovanie a analýzu špecifických častí návštevnosti.


Vlastné prehľady: vytvárajte prehľady s metrikami a dimenziami, ktoré potrebujete, pomocou rozhrania ovládaného presúvaním myšou.


Sledovanie formátu Flash: zjednodušené sledovanie obsahu vo formáte Adobe Flash, Flex a AS3.


Vytváranie prispôsobených e-mailových prehľadov: posielajte pravidelne naplánované prehľady zainteresovaným v rámci svojej spoločnosti.