Ochrana údajov

Spoločnosť Google sa zaviazala dodržiavať ochranu a zabezpečenie informácií uložených vo svojich počítačových systémoch. V celej organizácii je zavedená viacvrstvová stratégia zabezpečenia.

Opatrenia, ktoré prijímame na ochranu vašich údajov, sú zhrnuté v zásadách zabezpečenia a ochrany osobných údajov služby Google Analytics.

Naše pravidlá ochrany osobných údajov

Spoločnosť Google intenzívne vníma dôveru, ktorú do nás vkladáte, a svoju zodpovednosť za zachovanie bezpečnosti vašich osobných údajov. V rámci tejto zodpovednosti vás informujeme, aké informácie zhromažďujeme, keď používate naše produkty a služby, prečo ich zhromažďujeme a ako ich využívame na zlepšenie vašej používateľskej skúsenosti. Zásady a pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google popisujú, ako zaobchádzame s osobnými informáciami, keď používate produkty a služby spoločnosti Google vrátane služby Google Analytics.

Súbory cookie služby Google Analytics

Služba Google Analytics využíva na vytváranie prehľadov interakcií návštevníkov na vašich webových stránkach najmä súbory cookie prvej strany. Tieto súbory cookie slúžia na uchovávanie informácií, na základe ktorých nie je možné identifikovať konkrétne osoby. Prehliadače nezdieľajú súbory cookie hostiteľskej domény v iných doménach.

V prípade zákazníkov využívajúcich službu Google Analytics pre používateľov grafickej inzercie sa používa pre produkty ako AdWords v Reklamnej sieti Google súbor cookie služby DoubleClick tretej strany na povolenie funkcií, ako je napríklad remarketing. Viac informácií o tomto súbore cookie nájdete v častých otázkach týkajúcich sa ochrany osobných údajov v rámci reklám Google. Ak chcete spravovať nastavenia tohto súboru cookie alebo túto funkciu zrušiť, prejdite na stránku Nastavenia reklám.

Zákazníci, ktorí povolili metódu zhromažďovania pomocou súboru analytics.js prostredníctvom platformy Universal Analytics, môžu určovať, či chcú nastaviť súbor cookie alebo nie. Ak sa zákazník rozhodne nastaviť súbor cookie, informácie uložené v lokálnom súbore cookie prvej strany sa obmedzia na anonymný náhodný identifikátor (napr. 12345.67890).

Používanie adresy IP

Každý počítač a zariadenie pripojené k internetu má priradené jedinečné číslo, ktoré sa nazýva adresa IP (Internet Protocol). Adresa IP sa obyčajne prideľuje v blokoch podľa krajín a môže sa často použiť na identifikáciu krajiny, štátu alebo mesta, z ktorého sa počítač pripája do internetu. Keďže webové stránky musia používať adresy IP, aby mohol internet fungovať, vlastníci webových stránok majú prístup k adresám IP svojich návštevníkov bez ohľadu na to, či službu Google Analytics používajú. Služba Google Analytics používa adresy IP na poskytovanie a ochranu zabezpečenia služby a na poskytovanie informácií vlastníkom webových stránok o tom, z ktorej časti sveta pochádzajú ich návštevníci (označuje sa to aj ako určovanie geografickej polohy pomocou adresy IP).

Služba Google Analytics nezdieľa informácie o samotnej adrese IP so zákazníkmi služby Google Analytics. Metóda, ktorá sa nazýva maskovanie adries IP, okrem toho vlastníkom webových stránok používajúcim službu Google Analytics poskytuje možnosť nastaviť službu Google Analytics tak, aby na určenie geografickej polohy používala len časť adresy IP, a nie celú adresu IP.

Dôvernosť údajov

Služba Google Analytics chráni dôvernosť vašich údajov niekoľkými spôsobmi:

Ovládanie ochrany osobných údajov

Spoločnosť Google poskytuje vlastníkom webových stránok, ktorí si implementovali službu Google Analytics, a návštevníkom webových stránok nasledujúce ovládacie prvky. Tieto prvky poskytujú viac možností nastavenia zhromažďovania údajov v službe Google Analytics.

Nastavenia zdieľania údajov

Nastavenia zdieľania údajov služby Google Analytics vám umožňujú zdieľať údaje účtu s ďalšími produktmi a službami. Zdieľanie údajov poskytuje spätnú väzbu o službe Google Analytics, ktorú môžeme využiť na vytvorenie lepších funkcií a vzdelávacích materiálov pre vás. Existuje niekoľko typov nastavení zdieľania údajov, ktoré možno kedykoľvek zmeniť. Ak nie sú vybraté žiadne možnosti, údaje účtu sa vylúčia zo všetkých automatizovaných procesov, ktoré konkrétne nesúvisia s prevádzkovaním a vylepšovaním služby Google Analytics ani ochranou zabezpečenia a integrity údajov. Získajte viac informácií o tom, ako zmeniť nastavenia zdieľania údajov vo svojom účte.

Kontrola správcov účtov nad údajmi

Správcovia účtov Google Analytics vlastnia svoje údaje služby Google Analytics.

Používatelia účtu môžu kedykoľvek exportovať svoje súhrnné prehľady zo služby Google Analytics pomocou možnosti prevzatia vo formáte XML, PDF alebo CSV, prípadne prostredníctvom rozhrania API Core Reporting služby Google Analytics. Exportované údaje sa môžu používať nezávisle od služby Google Analytics alebo s ďalšími aplikáciami a službami v spojení so službou Google Analytics.

Používatelia účtu môžu okrem toho kedykoľvek odstrániť profil zo svojho účtu Google Analytics.

Kontrolné mechanizmy a prístup zamestnancov

Spoločnosť Google klasifikuje údaje služby Google Analytics ako dôverné informácie. Kontrolné mechanizmy pre prístup zamestnancov chránia údaje zákazníkov pred neoprávneným prístupom. Vykonávame audity, aby sa zaručilo uplatňovanie týchto kontrolných mechanizmov.

Zabezpečenie údajov

Pri funkciách založených na webe je zabezpečenie údajov aj aplikácií kritické. Spoločnosť Google vyhradila významné zdroje na zabezpečenie aplikácií a manipulácie s údajmi, aby sa predišlo neoprávnenému prístupu k údajom.

Údaje nie sú uložené v tradičnom systéme súborov ani formou databázy, ale v šifrovanom formáte, ktorý je optimalizovaný z hľadiska výkonnosti. Údaje sú rozptýlené vo viacerých fyzických a logických zväzkoch zabezpečujúcich redundanciu a účelný prístup. Tento spôsob skrýva údaje pred nedovolenou manipuláciou.

Aplikácie Google sú spustené v distribuovanom prostredí typu multi-tenant. Namiesto izolovania údajov každého zákazníka na jednom počítači alebo v sústave počítačov sa údaje od všetkých zákazníkov spoločnosti Google (spotrebiteľov, firiem a dokonca aj vlastné údaje spoločnosti Google) distribuujú v zdieľanej infraštruktúre, ktorú tvorí množstvo homogénnych počítačov spoločnosti Google umiestnených v dátových centrách spoločnosti Google.

Prevádzkové zabezpečenie a obnovenie po havárii

S cieľom minimalizovať prerušenie služby spôsobené poruchami hardvéru, prírodnými pohromami alebo inými katastrofami zaviedla spoločnosť Google vo všetkých centrách údajov komplexný program obnovenia po havárii. Tento program obsahuje viaceré súčasti určené na eliminovanie jednotlivých kritických bodov, medzi ktoré patria: