GoogleAnalytics

Modely priradenia

72 % marketingových pracovníkov a agentúr súhlasilo v prieskume s tým, že marketingové priraďovanie umožňuje lepšie rozdelenie rozpočtu v rámci kanálov a lepšiu návratnosť.* Nástroj na modely priradenia zjednodušuje vytváranie a porovnávanie modelov a umožňuje vám tak zlepšiť vaše marketingové aktivity v budúcnosti.

Prehľad

Ohodnoťte všetky kanály digitálneho marketingu pomocou Nástroja na modely priradenia. Vytvorením, prispôsobením a porovnaním modelov môžete získať prehľad o vplyve rôznych marketingových programov a ich spolupráci pri zvyšovaní predaja a konverzií. Potom môžete vytvoriť rozpočty založené na reálnejších údajoch, spustiť vyváženejšie marketingové kampane a zlepšiť výsledky.

Výhody

  • Pracuje s údajmi cieľov a elektronického obchodu, ktoré už sledujete v službe Google Analytics. Nevyžaduje sa žiadne ďalšie nastavenie.
  • Vytvorte, upravte a prispôsobte modely priraďovania za niekoľko minút – bez zdĺhavých konzultácií pri nastavovaní alebo implementácii metódou čiernej skrinky.
  • Porovnajte hodnoty z viacerých kanálov vrátane plateného a organického vyhľadávania, e-mailov, provízneho marketingu, grafických reklám, umiestnení v mobilných zariadeniach a podobne.
  • Údaje o percentuálnej zmene metriky umožnia porovnať hodnoty pre modely rôznych kanálov, zdrojov sprostredkovania, kampaní, kľúčových slov a ďalších dimenzií.
  • Môžete zobraziť až tri modely vedľa seba a rýchlo zachytiť rozdiely hodnôt.
  • Používajte nástroj na vytvorenie vlastného modelu na jednoduché definovanie pravidiel určovania hodnoty na základe pozície, typu interakcie, zdroja návštevnosti, kampane, konkrétnych kľúčových slov, interakcií na stránkach a ďalších.
  • Okamžite sledujte údaje pomocou rozhrania, ktoré sa jednoducho používa.