Nájsť obrázky obsahujúce...
 
Vykonať vo vyhľadávacom poli.
Zadajte dôležité slová: zimná námraza
Presné slová dajte do úvodzoviek: "ľadový kvet"
Zadajte OR medzi všetky požadované slová: stromy OR buriny OR trávy
Pred slová, ktoré nechcete hľadať, vložte znamienko mínus: -okná
Výsledky môžete zúžiť nasledovne...
Nájdite obrázky ľubovoľnej veľkosti podľa potreby.
Upresnite tvar obrázkov.
Nájdite obrázky v obľúbených farbách.
Obmedzte typ nájdených obrázkov.
Nájdite obrázky zverejnené v určitom regióne.
Hľadajte na určitých stránkach (napr. sfmoma.org ) alebo obmedzte výsledky vyhľadávania na určitú doménu (napr. .edu, .org alebo .gov)
Vyhľadajte obrázky v požadovanom formáte.
Vyhľadajte obrázky, ktoré môžete použiť.
Môžete tiež...
Nájsť stránky podobné webovej adrese
Hľadať na stránkach, ktoré ste navštívili
Používať operátory vo vyhľadávacom poli
Prispôsobiť nastavenia vyhľadávania
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka