Nájsť obrázky obsahujúce...
 
Vykonať vo vyhľadávacom poli.
Zadajte dôležité slová: zimná námraza
Presné slová dajte do úvodzoviek: "ľadový kvet"
Zadajte OR medzi všetky požadované slová: stromy OR buriny OR trávy
Pred slová, ktoré nechcete hľadať, vložte znamienko mínus: -okná
Výsledky môžete zúžiť nasledovne...
Nájdite obrázky ľubovoľnej veľkosti podľa potreby.
Upresnite tvar obrázkov.
Nájdite obrázky v obľúbených farbách.
Obmedzte typ nájdených obrázkov.
Nájdite obrázky zverejnené v určitom regióne.
Hľadajte na určitých stránkach (napr. sfmoma.org ) alebo obmedzte výsledky vyhľadávania na určitú doménu (napr. .edu, .org alebo .gov)
Vyhľadajte obrázky v požadovanom formáte.
Vyhľadajte obrázky, ktoré môžete použiť.
Môžete tiež...
Nájsť stránky podobné webovej adrese
Používať operátory vo vyhľadávacom poli
Prispôsobiť nastavenia vyhľadávania
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka