Pomoc s pravidlami pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ

Prečo boli tieto pravidlá zavedené a kde platia?

Tieto pravidlá odrážajú požiadavky dvoch právnych predpisov Európskej únie na ochranu súkromia: všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a smernice o súkromí a elektronických komunikáciách, ako aj všetkých ekvivalentných právnych predpisov Spojeného kráľovstva. Smernicu o súkromí a elektronických komunikáciách by ste si nemali zamieňať s pripravovaným nariadením o ochrane súkromia a elektronických komunikáciách. Tieto právne predpisy sa vzťahujú na koncových používateľov v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a Spojenom kráľovstve. EHP tvoria členské krajiny EÚ spolu s Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom.

Pôvodná verzia týchto pravidiel bola vydaná v roku 2015. Pravidlá boli aktualizované 25. mája 2018, keď vstúpilo do platnosti všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR).

Musím dodržiavať tieto pravidlá v prípade všetkých používateľov, ak som vlastník alebo inzerent so sídlom v EHP či Spojenom kráľovstve?

Pravidlá pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ spoločnosti Google sa vzťahujú iba na koncových používateľov v EHP alebo Spojenom kráľovstve.

Ako spoločnosť Google zaistí dodržiavanie týchto pravidiel?

Dodržiavanie pravidiel zaisťujeme ručnými kontrolami webov a aplikácií, ktoré využívajú naše reklamné služby, a takto postupujeme od zavedenia pravidiel v roku 2015. Naši kontrolóri navštevujú weby alebo aplikácie rovnako ako spotrebitelia a kontrolujú poskytnuté informácie a získané súhlasy. Nejde o automatizovaný proces.

Našou hlavnou prioritou bude vždy spolupráca s našimi partnermi, aby sme zaistili správne dodržiavanie pravidiel. Uvedomujeme si, že existujú rôzne prístupy k získavaniu súhlasu. Ak budú požiadavky našich pravidiel dodržané, netrváme na jednotnom postupe. Ak zistíme, že určitý partner nedodržiava pravidlá, najprv ho kontaktujeme a upozorníme na problém. Potom sa v spolupráci s ním pokúsime zaistiť, aby boli pravidlá dodržané.

Od roku 2015 poskytujeme webom a aplikáciám primeraný časový rámec na vykonanie potrebných zmien. Ak však s nami partner v primeranom časovom rámci nezačne splolupracovať alebo neprejaví snahu v dobrej viere zaistiť dodržiavanie pravidiel, môže to viesť k opatreniam týkajúcim sa predmetných účtov vrátane ich pozastavenia.

Aké informácie musím sprístupniť koncovým používateľom?

Naše pravidlá vyžadujú, aby ste určili všetky strany, ktoré získavajú osobné údaje koncových používateľov v dôsledku používania služby spoločnosti Google. Na neprehliadnuteľnom mieste tiež musíte poskytnúť ľahko prístupné informácie o používaní osobných údajov koncových používateľov. Zverejnili sme informácie o používaní údajov spoločnosťou Google. Ak chcete splniť povinnosť sprístupnenia informácií o používaní údajov spoločnosťou Google, odporúčame pridať odkaz na túto stránku. Žiadame tiež ďalších poskytovateľov reklamnej technológie, ktorí integrujú služby spoločnosti Google, aby sprístupnili informácie o svojom používaní osobných údajov.

Kontrolný zoznam pre partnerov, ktorý im pri implementácii mechanizmu na získanie súhlasu pomôže predísť bežným chybám

Toto sú iba príklady a tento zoznam nemusí byť úplný. Neustále sa snažte zaistiť, aby vaša implementácia spĺňala všetky požiadavky pravidiel spoločnosti Google.

  • Vysvetlili ste používateľom, ako sa budú používať ich osobné údaje, keď dajú súhlas s ich zhromažďovaním na vašom webe alebo vo vašej aplikácii? Sú si napríklad vedomí toho, že pomocou ich osobných údajov sa budú prispôsobovať reklamy a na základe súborov cookie sa môže zobrazovať prispôsobená a neprispôsobená reklama?
  • Skontrolovali ste, či sa na vašom webe alebo v aplikácii zobrazuje žiadosť o súhlas používateľom zo všetkých krajín EHP?
  • Poskytli ste používateľom možnosť vykonať akciu na potvrdenie súhlasu, napríklad kliknutie na tlačidlo OK alebo Súhlasím?
  • Sprístupnili ste informácie o tom, ktoré tretie strany (vrátane spoločnosti Google) budú mať tiež prístup k údajom používateľov, ktoré zhromaždíte na webe alebo v aplikácii?
  • Informovali ste používateľov, ako bude spoločnosť Google používať ich osobné údaje, keď poskytnú súhlas na webe alebo v aplikácii, napríklad zahrnutím odkazu na web so zmluvnými podmienkami a pravidlami ochrany súkromia spoločnosti Google? A dali ste im vedieť, ako budú ich osobné údaje používať iné tretie strany?
  • Ak speňažujete iba pomocou neprispôsobených reklám, skontrolovali ste, či od používateľov získavate súhlas s používaním súborov cookie alebo iného miestneho úložiska (napríklad identifikátorov mobilných zariadení), ak to vyžadujú právne predpisy? Upozorňujeme, že neprispôsobené reklamy zobrazované na weboch stále potrebujú na fungovanie súbory cookie.
  • Ak používate platformu na správu súhlasov certifikovanú združením IAB, prispôsobili ste zoznam tretích strán sprístupnený používateľom tak, aby zahrnoval spoločnosť Google (upozorňujeme, že spoločnosť Google momentálne nie je dodávateľom rámca združenia IAB, takže nie je uvedená v jeho zozname globálnych dodávateľov)?

Čo ak nechcem prispôsobovať reklamy pomocou osobných údajov koncových používateľov?

Spustili sme novú funkciu umožňujúcu deaktivovať prispôsobené reklamy. Upozorňujeme, že neprispôsobené reklamy zobrazované na weboch alebo v aplikáciách na svoje fungovanie stále potrebujú súbory cookie alebo mobilné identifikátory. Ak to vyžadujú právne predpisy, musíte získať súhlas s používaním súborov cookie alebo mobilných identifikátorov.

Aké pokyny na odvolanie súhlasu mám poskytnúť koncovým používateľom?

Tieto pravidlá vyžadujú, aby ste koncových používateľov informovali, ako môžu odvolať súhlas s prispôsobením reklám. Musíte im minimálne poskytnúť dostatočné informácie, aby jednoducho našli ovládanie reklám v rámci vášho webu alebo aplikácie, prípadne všeobecné ovládanie poskytované spoločnosťou Google alebo prostredníctvom ich zariadení.

Ktoré ďalšie služby spoločnosti Google zahrnujú tieto pravidlá?

Okrem reklamných a meracích služieb sú tieto pravidlá uvedené v zmluvných podmienkach platformy Google Maps Platform, zmluvných podmienkach služieb rozhrania YouTube API, pravidlách tlačidiel G+, zmluvných podmienkach služby reCAPTCHA a v službe Blogger.

Aké typy reklám sa na účely týchto pravidiel považujú za prispôsobené?

Prispôsobená reklama (predtým nazývaná záujmovo orientovaná reklama) je účinný nástroj, ktorý zlepšuje relevanciu reklamy pre používateľov a zvyšuje návratnosť investícií pre inzerentov. V závislosti od spôsobu použitia môžu naše služby pre vlastníkov odvodzovať záujmy používateľov na základe nimi navštevovaných webov alebo používaných aplikácií, čím inzerentom umožnia zacieliť kampane podľa týchto záujmov. Zlepšuje sa tým prostredie používateľov aj inzerentov. Viac sa dozviete v pravidlách pre inzerentov týkajúcich sa prispôsobených reklám.

Spoločnosť Google považuje reklamy za prispôsobené, ak je výber reklám určený alebo ovplyvnený na základe vopred zhromaždených alebo historických údajov vrátane predošlých vyhľadávacích dopytov používateľa, jeho aktivity, návštev webov či aplikácií, demografických údajov alebo polohy. Konkrétne by to malo zahŕňať napríklad demografické zacielenie, zacielenie na kategóriu záujmov, remarketing, zacielenie na Vlastné zoznamy zákazníkov a zacielenie na zoznamy publika nahrané v súprave služieb Google Marketing Platform.

Aké typy reklám sa v rámci týchto pravidiel považujú za neprispôsobené?

Neprispôsobené reklamy budú používať iba kontextové informácie vrátane približnej všeobecnej polohy (na úrovni mesta) a obsahu aktuálneho webu či aplikácie. Zacielenie nie je založené na profile ani predchádzajúcom správaní používateľa.

Prečo pravidlá vyžadujú súhlas s používaním súborov cookie, aj keď sa používajú na iné účely ako prispôsobenie, napríklad na meranie reklám?

Pomocou súborov cookie a mobilných identifikátorov podporujeme prispôsobené aj neprispôsobené reklamy zobrazované spoločnosťou Google pri boji proti podvodom a zneužívaniu, obmedzovaní frekvencie a vytváraní súhrnných prehľadov reklám. Naše pravidlá tiež vyžadujú súhlas s používaním súborov cookie a mobilných identifikátorov od používateľov v krajinách, kde platia normy pre súbory cookie dané smernicou o súkromí a elektronických komunikáciách EÚ, a v Spojenom kráľovstve. Uvedomujeme si, že regulačné usmernenia týkajúce sa právnych predpisov o súkromí a elektronických komunikáciách nie sú v celej Európe jednotné, a preto naše pravidlá vyžadujú súhlas s používaním súborov cookie a mobilných identifikátorov všade tam, kde to vyžadujú právne predpisy.

Čo ak som inzerent a používam na svojom webe služby spoločnosti Google?

Ak na svojich stránkach používate značky pre reklamné služby, ako sú Google Ads alebo Google Marketing Platform, musíte od používateľov v EHP a Spojenom kráľovstve získať súhlas, aby ste tak dodržali pravidlá pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ spoločnosti Google. Naše pravidlá vyžadujú súhlas pre súbory cookie, ktoré sa používajú na účely merania, a súhlas s používaním osobných údajov na účely prispôsobených reklám, napríklad ak na svojich stránkach máte remarketingové značky.

Čo je potrebné uviesť v žiadosti o súhlas?

Zatiaľ čo text vašej žiadosti o súhlas bude závisieť od možností, ktoré chcete poskytnúť používateľom, a ďalších spôsobov použitia údajov (napríklad na vlastné účely alebo podporu ďalších služieb, s ktorými pracujete), na webe CookieChoices.org, prevádzkovanom spoločnosťou Google, poskytujeme odporúčaný text žiadosti.

Čo ak som vlastník, ktorý zobrazuje používateľom v EHP a Spojenom kráľovstve iba neprispôsobené reklamy?

Aj keď návštevníkom svojho webu nezobrazujete prispôsobené reklamy a návštevy vášho webu neovplyvňujú reklamy zobrazované inde, musíte získať súhlas s používaním súborov cookie alebo mobilných identifikátorov všade, kde to vyžadujú právne predpisy. Súhlas s používaním súborov cookie alebo mobilných identifikátorov vyžadujeme, pretože neprispôsobené reklamy stále využívajú súbory cookie pri boji proti podvodom a zneužívaniu, obmedzovaniu frekvencie a vytváraniu agregovaných prehľadov reklám. Web CookieChoices.org tiež poskytuje príklad žiadosti, ktorá môže byť v tomto prípade vhodná.

Aké možnosti musím predložiť svojim používateľom?

Pravidlá spoločnosti Google nestanovujú možnosti, ktoré máte ponúkať používateľom. Niektorí vlastníci možno budú chcieť ponúknuť voľbu medzi prispôsobenými a neprispôsobenými reklamami, iní možno pre svojich používateľov uprednostňujú odlišné možnosti.

Čo ak píšem žiadosť o súhlas pre aplikáciu?

Mobilné aplikácie všeobecne nepoužívajú súbory cookie. Služby Google Ad Manager a AdMob podporujú reklamy v aplikáciách pomocou vyhradených reklamných identifikátorov, ktoré sprístupňujú operačné systémy Android a iOS. Z tohto dôvodu možno budete chcieť vo svojom oznámení uviesť, že namiesto súborov cookie používate identifikátor v zariadení. Pomôže vám to splniť požiadavky pravidiel spoločnosti Google týkajúce sa požadovania súhlasu s použitím iného miestneho úložiska.

Vyžaduje spoločnosť Google konkrétnu formu žiadosti o súhlas pre aplikácie?

Podľa zákona musí byť právoplatný súhlas používateľa slobodne poskytnutý, konkrétny, informovaný a jednoznačný, ale žiadosť o súhlas nemusí mať konkrétnu formu. Pravidlá pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ povoľujú pri návrhu žiadosti o súhlas a možnostiach predkladaných používateľom flexibilitu.

Web CookieChoices.org poskytuje niekoľko príkladov žiadostí o súhlas pre vlastníkov a inzerentov, ktoré by mohli byť pre vašu aplikáciu vhodné. Implementovanie týchto žiadostí vám pomôže splniť požiadavky našich pravidiel pri používaní identifikátorov mobilných zariadení vrátane prispôsobovania reklám. Uvedomujeme si, že niektorí vývojári aplikácií môžu tieto príklady použiť, zatiaľ čo iní môžu pri prvom otvorení aplikácie jednoducho oznámiť, aby si používatelia ich aplikáciu odinštalovali, ak nesúhlasia so zdieľaním identifikátorov zariadení alebo zobrazovaním prispôsobených reklám.

Kde nájdem nejaké riešenie na získanie súhlasu?

V službách AdMob a AMP sú k dispozícii funkcie, pomocou ktorých sa dá vytvoriť riešenie na získanie súhlasu. Riešenie na získanie súhlasu sme vytvorili pre služby Google Ad Manager a AdMob. Možno však uprednostníte vytvorenie vlastného riešenia na získanie súhlasu alebo použijete riešenie od iného dodávateľa. Web CookieChoices.org uvádza niekoľko dodávateľov ponúkajúcich riešenia, o ktorých sa domnievame, že pomocou nich môžete vytvoriť riešenie na získanie súhlasu spĺňajúce požiadavky pravidiel spoločnosti Google.

Ak na svojom webe používate služby, ako napríklad Google AdSense alebo Google Ad Manager, budete musieť integrovať svoje preferované riešenie s reklamnými značkami na stránkach, aby ste tak rešpektovali preferencie používateľov. Každý dodávateľ na to poskytuje príslušné pokyny alebo služby podpory. Ak nedodržíte tieto postupy pre všetky značky na stránkach, riskujete tým zavádzanie používateľov. Budú si myslieť, že vypli súbory cookie pre reklamy, tie sa pritom budú naďalej používať. Preto implementáciu týchto nástrojov na svojom webe starostlivo otestujte.

Ako si partneri majú vybrať platformu na správu súhlasov (CMP), ktorú budú používať?

Partneri môžu zvážiť vytvorenie vlastného riešenia na správu súhlasov pomocou nástroja Funding Choices (ďalšie informácie) alebo použiť riešenie CMP tretej strany. V prípade použitia už existujúceho riešenia CMP by mali konzultovať s právnym oddelením, aké riešenie na správu súhlasu je pre ich okolnosti vhodné. Zároveň by sa mali uistiť, že vybrané riešenie umožňuje zodpovedajúcu úroveň prispôsobenia.

K dispozícii sú externé zdroje, ktoré vám pomôžu s výberom vhodného poskytovateľa riešení CMP, vrátane zoznamu poskytovateľov riešení CMP, ktorí sa zaregistrovali do rámca transparentnosti a súhlasu združenia IAB. Upozorňujeme, že nejde o kompletný zoznam všetkých dostupných riešení a že použitie jedného z nich nie je zárukou súladu s pravidlami pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ spoločnosti Google. Súlad s pravidlami totiž závisí od žiadosti o súhlas zobrazenej používateľom. (Viac sa dozviete v otázke uvedenej nižšie: Kontrolný zoznam pre partnerov, ktorý im pri implementáciu mechanizmu na získanie súhlasu pomôže predísť bežným chybám).

Aké ďalšie strany zhromažďujú osobné údaje koncových používateľov a ako ich mám identifikovať?

Mnoho inzerentov a vlastníkov používajúcich reklamné systémy spoločnosti Google zobrazuje reklamy a meria účinnosť kampaní na weboch a v aplikáciách pomocou tretích strán. Pravidlá vyžadujú, aby ste okrem spoločnosti Google jasne určili všetky ďalšie strany, ktoré môžu zhromažďovať, získavať alebo používať osobné údaje koncových používateľov na základe vášho používania služieb spoločnosti Google. V službách AdSense, Google Ad Manager a AdMob sú k dispozícii ovládacie prvky, vďaka ktorým si môžete vybrať dodávateľov, ktorí budú mať povolené zhromažďovať údaje na vašom webe či vo vašej aplikácii.

Môj web nie je prevádzkovaný v Európe. Vzťahujú sa tieto pravidlá aj na mňa?

Áno, ak používate služby spoločnosti Google zahŕňajúce tieto pravidlá a zamýšľate sprístupniť svoje služby používateľom v EHP alebo Spojenom kráľovstve.

Som vlastník a moje kampane nie sú zacielené na EHP ani Spojené kráľovstvo. Vzťahuje sa na mňa aj tak požiadavka na získanie súhlasu?

Súhlas by sa nevyžadoval v prípade, ak by ste zo svojho webu odstránili služby spoločnosti Google pre používateľov v týchto krajinách. Ak sa však služby spoločnosti Google budú naďalej využívať aj bez zobrazovania reklám, súhlas bude vyžadovaný. Je to z toho dôvodu, že služba Google Ad Manager používa súbory cookie a naše pravidlá stále vyžadujú súhlas s používaním súborov cookie, ktoré sa používajú na účely merania. Služba Google Ad Manager tiež zhromažďuje osobné údaje, pokiaľ žiadosť nie je určená pre neprispôsobenú reklamu a označená v nastaveniach súhlasu používateľa EÚ alebo v samotnej žiadosti.

Ako vytvorím mechanizmus na získanie súhlasu?

Ak neviete, kde začať, pozrite si web CookieChoices.org. Nájdete tu rôzne zdroje, ako na weby a do aplikácií pridať mechanizmus na získanie súhlasu.

Naša organizácia má na právny predpis iný názor a chcela by použiť odlišný prístup k zverejneniu a získaniu súhlasu. Môžeme to urobiť?

Spoločnosť Google sa zaviazala dodržiavať nariadenie GDPR (vrátane rozsahu, v ktorom bolo prenesené do právnych predpisov Spojeného kráľovstva) vo všetkých službách, ktoré poskytuje v Európe. Zmeny našich pravidiel pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ odrážajú tento záväzok a pokyny úradov na ochranu údajov EÚ. Chceme však spolupracovať s vlastníkmi a partnermi v širšom odvetví a podporovať ich prostredníctvom týchto zmien. Naďalej budeme vyhodnocovať právne predpisy a postupy v odvetví a zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať naše odporúčania a požiadavky.

Prečo je potrebný súhlas s meraním reklám? Nejde o oprávnený záujem?

Spoločnosť Google podporuje meranie reklám pomocou súborov cookie alebo identifikátorov mobilných reklám. Súčasné právne predpisy o súkromí a elektronických komunikáciách vyžadujú súhlas s takýmto použitím od používateľov v krajinách, kde tento súhlas vyžadujú miestne právne predpisy. Naše pravidlá v súlade s tým vyžadujú súhlas s prispôsobením reklám a meraním reklám všade tam, kde to prichádza do úvahy, aj keď meranie reklám môže byť na účely nariadenia GDPR podporované v súlade s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa.

Vyžaduje sa súhlas ešte pred spustením značiek alebo ho stačí udeliť dodatočne?

Z požiadaviek nariadenia GDPR podľa nás vyplýva, že súhlas s prispôsobenými reklamami by ste mali získať ešte pred spustením značiek spoločnosti Google na svojich stránkach. Smernica o súkromí a elektronických komunikáciách vyžaduje súhlas s umiestnením súborov cookie alebo s prístupom k nim, avšak regulačné usmernenia týkajúce sa právnych predpisov o súkromí a elektronických komunikáciách nie sú v celej Európe jednotné, a preto naše pravidlá vyžadujú súhlas s používaním súborov cookie a mobilných identifikátorov všade tam, kde to právne predpisy vyžadujú. Niektoré regulačné orgány vydali pokyny, ktoré špecificky vyžadujú akciu používateľa pred nastavením súborov cookie, zatiaľ čo iné povolili súhlas súčasne s nastavením súborov cookie.

Regulačné usmernenia naznačujú, že nariadenie GDPR ovplyvní súhlas vyžadovaný pre súbory cookie na základe smernice o súkromí a elektronických komunikáciách, ale neexistujú jasné pokyny, ako budú tieto právne predpisy navzájom pôsobiť. Očakávame viac pokynov od regulačných orgánov a podľa toho aktualizujeme materiály podpory. Medzitým budeme pre tých zákazníkov, ktorí nepožadujú súhlas s prispôsobenými reklamami, aj naďalej uplatňovať štátne normy pre súhlas so súbormi cookie a nepožadujeme zmeny súčasných implementácií získania súhlasu s používaním súborov cookie.

Ako postupovať pri používaní nástrojov na sledovanie kliknutí?

Keď sa inzerenti rozhodnú používať technológie na sledovanie kliknutí od tretej strany (teda prípady, kedy kliknutie na reklamu nasmeruje prehliadač používateľa na vstupnú stránku inzerenta cez dodávateľa meraní tretej strany), musia to vykonať v súlade s príslušným právnym predpisom. Ovládacie prvky spoločnosti Google pre vlastníkov nepokrývajú technológie sledujúce kliknutia.

Aké záznamy musím uchovať?

Naše pravidlá vyžadujú, aby zákazníci uchovávali záznamy o súhlase. Prinajmenšom by mali obsahovať text a možnosti predložené používateľom v rámci mechanizmu na získanie súhlasu a záznam o dátume a čase udelenia súhlasu používateľom.

Prečo bol môj mechanizmus na získanie súhlasu označený ako odporujúci pravidlám, keď používam platformu na správu súhlasov certifikovanú združením IAB?

Môžete používať ľubovoľnú platformu na správu súhlasov, pokiaľ zaistíte dodržanie všetkých požiadaviek pravidiel pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ. V prípade platformy na správu súhlasov v rámci združenia IAB je možné, že sa spoločnosť Google nenachádza v zozname dodávateľov, ktorých vaša platforma zobrazuje používateľom. To znamená, že požiadavka pravidiel pre získanie súhlasu, aby ste „identifikovali všetky strany, ktoré môžu zhromažďovať, získavať alebo používať osobné údaje koncových používateľov v dôsledku vášho používania služieb spoločnosti Google“, nie je dodržaná. Keďže spoločnosť Google ešte nie je zaregistrovaná v rámci združenia IAB, nie je zahrnutá v zozname jeho globálnych dodávateľov, takže nebude predvolene uvedená.

Ako zaistiť, aby bola spoločnosť Google uvedená ako dodávateľ v mojej platforme na správu súhlasov certifikovanej združením IAB?

Môžete zvážiť tri možnosti:

  • Poraďte sa so svojím súčasným poskytovateľom platformy na správu súhlasov, či môže pridať zhromažďovanie súhlasov pre dodávateľov, ktorí nie sú registrovaní združením IAB, ako je napríklad spoločnosť Google, v rovnakom používateľskom rozhraní platformy na správu súhlasov.
  • Ak váš poskytovateľ nepodporuje dodávateľov, ktorí nie sú v zozname globálnych dodávateľov, zvážte implementovanie iného mechanizmu na získavanie súhlasov, ktorý bude zobrazovať a zhromažďovať súhlasy používateľov pre spoločnosť Google.
  • Vytvorte si vlastnú platformu na správu súhlasov alebo vlastnú žiadosť o súhlas pre spoločnosť Google.

Potrebujem ako vlastník alebo vývojár aplikácií žiadosť o súhlas, ak požadujem iba neprispôsobené reklamy?

Naše pravidlá vyžadujú súhlas s používaním súborov cookie alebo mobilných identifikátorov, pretože služby Ad Manager, AdSense a AdMob používajú súbory cookie na boj proti podvodom a zneužívaniu, obmedzovaniu frekvencie a vytváraniu agregovaných prehľadov reklám. Uvedomujeme si, že regulačné usmernenia týkajúce sa právnych predpisov o súkromí a elektronických komunikáciách nie sú v celej Európe jednotné, a preto naše pravidlá vyžadujú súhlas s používaním súborov cookie a mobilných identifikátorov všade tam, kde to vyžadujú právne predpisy.

Aktualizácie týchto pravidiel

Pôvodné pravidlá pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ spoločnosti Google boli aktualizované 25. mája 2018. S cieľom zohľadniť vývoj vzťahov Spojeného kráľovstva s Európskou úniou boli 31. októbra 2019 vykonané menšie zmeny. V súčasnosti neočakávame žiadne ďalšie zmeny pravidiel. Aj naďalej budeme vyhodnocovať právne predpisy a postupy v odvetví a zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať naše odporúčania a požiadavky.