Kľúčové výrazy

Partneri

Partner je subjekt, ktorý patrí do skupiny spoločností Google.

Vyrovnávacia pamäť pre údaje aplikácií

Vyrovnávacia pamäť pre údaje aplikácií je odkladací priestor pre údaje v určitom zariadení. Umožňuje napríklad spustiť webovú aplikáciu aj bez internetového pripojenia a vylepšiť výkonnosť tejto aplikácie rýchlejším načítaním obsahu.

Webové úložisko prehliadača

Webové úložisko prehliadača umožňuje webom ukladať údaje do prehliadača na zariadení. Ak ho používate ako miestne úložisko, umožňuje ukladanie údajov vo viacerých reláciách (napríklad preto, aby bolo možné údaje načítať aj vtedy, keď bol prehliadač zavretý a znova otvorený). Fungovanie webového úložiska umožňuje technológia HTML 5.

Súbor cookie je malý súbor obsahujúci reťazec znakov, ktorý sa pri návšteve webových stránok odošle na váš počítač. Pri ďalšej návšteve súbor cookie umožní webovým stránkam rozpoznať váš prehliadač. Súbory cookie môžu uchovávať predvoľby používateľa a ďalšie údaje. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby odmietal všetky súbory cookie alebo aby hlásil, keď prebieha posielanie súboru cookie. Niektoré funkcie webových stránok alebo služieb však nemusia bez súborov cookie správne fungovať. Na ďalších platformách, kde nie sú súbory cookie k dispozícii alebo kde ich nie je možné použiť, sa na podobné účely používajú iné technológie. Príkladom je Reklamný identifikátor, ktorý sa používa v mobilných zariadeniach s Androidom. Prečítajte si, ako spoločnosť Google využíva súbory cookie a ako využíva údaje (vrátane súborov cookie), keď používate weby alebo aplikácie našich partnerov.

Zariadenie

Zariadenie je počítač, ktorý možno použiť na pristupovanie do služieb Google. Zariadenie môže byť napríklad stolný počítač, tablet alebo smartphone.

Účet Google

Prístup k niektorým našim službám môžete získať tak, že si zaregistrujete účet Google a poskytnete nám niektoré osobné údaje (obvykle meno, e-mailovú adresu a heslo). Tieto informácie o účte budú použité na overenie vášho prístupu k službám Google a na ochranu vášho účtu pred neoprávneným prístupom iných používateľov. Svoj účet môžete kedykoľvek upraviť alebo zrušiť prostredníctvom nastavení účtu Google.

Referrer protokolu HTTP

Referrer protokolu HTTP je informácia, ktorú webový prehliadač odošle cieľovej webovej stránke, obvykle keď používateľ klikne na odkaz na danú stránku. Referrer protokolu HTTP obsahuje adresu URL poslednej webovej stránky, ktorú prehliadač navštívil.

Adresa IP

Každé zariadenie pripojené k internetu má pridelené jedinečné číslo, ktoré sa nazýva adresa IP. Tieto čísla sa obvykle priraďujú na základe geografických blokov. Adresa IP môže byť často použitá na identifikáciu krajiny, z ktorej sa zariadenie pripája k internetu.

Informácie, ktoré neumožňujú osobnú identifikáciu

Ide o informácie, ktoré sa o používateľoch zaznamenajú tak, aby už nepredstavovali jednotlivo identifikovateľných používateľov ani na nich neodkazovali.

Osobné údaje

Informácie, ktoré nám poskytnete a ktoré vás osobne identifikujú. Ide napríklad o meno, e-mailovú adresu, fakturačné údaje alebo ďalšie údaje, ktoré môže spoločnosť Google k takýmto informáciám logicky priradiť (napríklad informácie priradené k vášmu účtu Google).

Pixlová značka

Pixlová značka je technológia umiestnená na webových stránkach alebo v texte e-mailu. Jej cieľom je sledovať aktivitu na webových stránkach alebo pri otváraní e-mailov či pristupovaní k nim. Často sa používa v kombinácii so súbormi cookie.

Citlivé kategórie

Ak reklamná kategória súvisí s témami, ako sú napríklad rasa, vierovyznanie, sexuálna orientácia alebo zdravie, môže byť považovaná za citlivú. Pri zobrazovaní prispôsobených reklám môžeme priradiť identifikátor zo súborov cookie alebo podobných technológií k témam, ako sú napríklad Varenie a recepty alebo Cestovanie lietadlom, avšak nikdy nie k citlivým kategóriám. Dodržiavanie tohto pravidla vyžadujeme aj od svojich inzerentov.

Citlivé osobné informácie

Toto je zvláštna kategória osobných informácií, ktoré súvisia s dôvernými informáciami o zdravotnom stave, rasovým alebo etnickým pôvodom, politickým alebo náboženským presvedčením a sexualitou.

Denníky serverov

Keď navštívite naše webové stránky, naše servery (podobne ako väčšina webových stránok) automaticky zaznamenávajú žiadosti o webové stránky. Tieto „denníky serverov“ zvyčajne obsahujú informácie, ako je vaša webová požiadavka, adresa IP, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej požiadavky a jeden alebo viac súborov cookie, ktoré jednoznačne identifikujú váš prehliadač.

Uvádzame príklad typického záznamu v protokole, v ktorom bolo vyhľadávané slovo „cars“ (automobily). Nasleduje rozbor jeho jednotlivých častí:

123.45.67.89 - 25/Mar/2003 10:15:32 -
http://www.google.com/search?q=cars -
Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 -
740674ce2123e969

Jedinečný identifikátor zariadenia

Jedinečný identifikátor zariadenia (niekedy nazývaný aj univerzálne jedinečné ID alebo UUID) je reťazec znakov, ktorý do zariadenia zakódoval výrobca a slúži na jednoznačnú identifikáciu daného zariadenia (napríklad číslo IMEI mobilného telefónu). Rôzne identifikátory zariadení sa líšia podľa toho, či sú trvalé, či ich môžu používatelia obnoviť a ako sa k nim dá pristupovať. Dané zariadenie môže obsahovať niekoľko rôznych jedinečných identifikátorov. Jedinečné identifikátory zariadenia je možné použiť na rôzne ciele, napríklad na zabezpečenie, zisťovanie podvodov, synchronizáciu služieb, ako je doručená e-mailová pošta, prípadne na zapamätanie predvolieb používateľa či na poskytovanie relevantnej inzercie.