„prepojené s informáciami o návštevách viacerých webových stránok“

Príklady

Fungovanie služby Google Analytics sa zakladá na súboroch cookie prvej strany. Údaje vygenerované prostredníctvom služby Google Analytics môže zákazník služby Google Analytics alebo spoločnosť Google pomocou technológie Google prepojiť so súbormi cookie tretej strany súvisiacimi s návštevami iných webových stránok. Je to užitočné napríklad vtedy, keď chce inzerent pomocou údajov služby Google Analytics vytvoriť relevantnejšie reklamy alebo ďalej analyzovať ich návštevnosť. Viac informácií.