GoogleAnalytics

Zdroje sociálnej aktivity

Počet sociálnych platforiem sa naďalej rozširuje a váš výber, kde venovať čas na upútanie pozornosti komunity, môže mať veľký význam. Prehľady Zdroje sociálnych aktivít pomôžu upraviť rozhodnutie, kde budete venovať čas, a zmeniť taktiku v sociálnych sieťach z rozhodovania na základe vnútorných pocitov na rozhodovanie na základe údajov.

Zdroje sociálnej aktivity

Prehľad

Zistite, ktoré sociálne siete a stránky sprostredkúvajú najkvalitnejšiu návštevnosť, aby ste mohli upraviť kampane v sociálnych sieťach.

Prečo sa oplatí používať prehľad Zdroje sociálnej aktivity?

Pracovali sme za vás: celá vaša návštevnosť zo sociálnych sietí je teraz na jednom vhodnom mieste.

  • Získajte prehľad o kľúčových sociálnych sieťach pre vašu značku.
  • Zistite, ktoré siete vám posielajú návštevníkov.
  • Vizualizujte tok návštevníkov zo sociálnych sietí na vaše stránky.
  • Používajte zdroje sociálnych aktivít na určenie sociálnych platforiem, ktoré sú najrelevantnejšie pre vaše stránky.

Ako to funguje?

Prehľad zdrojov návštevnosti služby Google Analytics umožňuje merať a analyzovať návštevnosť z rôznych zdrojov, ako sú vyhľadávania alebo sprostredkovania. Prehľady Zdroje sociálnych aktivít automaticky segmentujú návštevnosť zo sprostredkovania zo stoviek sociálnych sietí a zaraďujú ich do skupín, čo vám umožňuje sústrediť sa na analýzu.

  • Zaradenie návštevnosti sprostredkovanej z pôvodných sociálnych sietí – napr. YouTube – do skupín
  • Identifikácia sietí, ktoré zvyšujú návštevnosť na ľubovoľných konkrétnych stránkach
  • Identifikácia obsahu, ktorý je obľúbený vo všetkých rozličných sociálnych sieťach
  • V porovnávacích grafoch sa zobrazuje celá návštevnosť a návštevnosť zo sociálnych zdrojov

Kde hľadať?

Prehľady Zdroje sociálnej aktivity nájdete na karte Štandardné prehľady. Kliknite na položky Zdroje návštevnosti > Sociálne médiá > Zdroje.