GoogleAnalytics

Nástroje na analýzu

Pozrite sa dôkladne na svoje údaje. Štandardné prehľady zjednodušujú meranie a pochopenie budovania vzťahu na vašich stránkach. Okrem toho, rýchle vytvorenie vlastných prehľadov, segmentov návštevníkov a identifikácia dôležitých údajov, ktoré sa budú zdieľať s tímom, si vyžaduje len niekoľko kliknutí.

Prehľady v reálnom čase: merajte aktuálne aktivity

Pozrite si, koľko ľudí sa práve nachádza na vašich stránkach, odkiaľ prišli a čo si prezerajú. Pomocou prehľadov v reálnom čase zistíte, či sa nový obsah na stránkach stal obľúbený, či dnešná propagácia zvyšuje návštevnosť na vašich stránkach, a môžete sledovať okamžitý efekt príspevkov zo siete Twitter a príspevkov na blogu.

Viac informácií

Vlastné prehľady: definujte informácie, ktoré chcete analyzovať

Vytvorte vlastný informačný panel s metrikami v priebehu niekoľkých minút. Namiesto prehrýzania sa informáciami získate okamžitý prístup k odpovediam, ktoré potrebujete. Vytvorte prehľady, ktoré budete zdieľať s kolegami, a vyzdvihnite informácie, ktoré je potrebné zdieľať.

Viac informácií

Vlastné premenné: vytvárajte a analyzujte vlastné segmenty

Vlastné premenné pomáhajú pochopiť segmenty zákazníkov a zistiť, ako sa budujú vzťahy s vašimi stránkami. Vlastné premenné umožňujú prispôsobiť službu Google Analytics a zhromažďovať údaje o zákazníkoch, ktoré sú pre vašu firmu najdôležitejšie.

Viac informácií

Spresňujúce segmenty: jednoduchá analýza určitých sekcií návštevnosti

Prečo niektoré návštevy končia nákupom za 150 EUR a iné nie? Môžete to zistiť pomocou rozšírených segmentov. Použite vopred definované segmenty (napr. Návštevy s konverziou alebo Organická návštevnosť) alebo si vytvorte vlastné. Analyzujte jednotlivé segmenty alebo porovnajte viacero segmentov zo všetkých prehľadov.

Viac informácií

Informačné panely: usporiadajte, monitorujte a zdieľajte kľúčové indikátory výkonnosti (KPI)

Začnite s informačným panelom celkových KPI spoločnosti, ktorý obsahuje najdôležitejšie indikátory výkonnosti organizácie. Vytvorte informačný panel SEO na optimalizáciu pre vyhľadávače. Na všetkých informačných paneloch možno presúvať myšou, sú úplne založené na miniaplikáciách a dajú sa výborne prispôsobiť.

Viac informácií

Vizualizácia: spoznajte cesty, ktorými prejdú návštevníci na vašich stránkach

Služba Google Analytics ponúka celú škálu výkonných nástrojov na vizualizáciu vrátane Vizualizácie toku návštevníkov a Analýzy na stránke. Vizualizácia toku návštevníkov poskytuje prehľady s analýzou cesty, ktorú návštevník prejde na vašich stránkach. Analýza na stránke zas pomáha vizuálne vyhodnotiť, ako návštevníci interagujú so stránkami. S cieľom zjednodušiť vaše analýzy sme pripravili viacero grafov na zobrazenie informácií požadovaným spôsobom.

Zdieľanie: všetci vo vašej firme môžu odteraz navzájom spolupracovať

Rozhodovanie na základe údajov funguje lepšie, keď tím môže jednoducho zdieľať informácie. Nástroje na zdieľanie v službe Google Analytics umožňujú tímu na nákup kľúčových slov bez problémov pracovať s tímami, ktoré sa zaoberajú optimalizáciou pre vyhľadávače (SEO) a obsahom. Používajte funkciu Spravodajstvo a výstrahy na objavovanie neočakávaných zmien a upozornenie kolegov. Označte kľúčové udalosti v histórii účtu a upozornite na ne ostatných. Jednoducho vyvíjajte a zdieľajte vlastné informačné panely pre metriky, ktoré sú dôležité pre vašu firmu.

Rozhranie API a prispôsobenie – sú to vaše údaje, prispôsobte ich svojim potrebám.

K dispozícii sú aplikácie, doplnky a prispôsobiteľné funkcie, ktoré pomáhajú integrovať službu Google Analytics do pracovných postupov organizácie. Využívajte riešenia tretích strán alebo vytvárajte vlastné aplikácie pomocou rozhrania API služby Google Analytics.