„a ďalšie senzory“

Príklady

Vaše zariadenie môže mať senzory, ktoré poskytovaním informácií pomáhajú lepšie pochopiť vašu polohu. Napríklad pomocou akcelerometra môžete určiť rýchlosť alebo pomocou gyroskopu môžete zistiť smer cesty.