„udržiavanie“

Príklady

Napríklad nepretržitým sledovaním našich systémov kontrolujeme, či fungujú podľa očakávaní a tiež zisťujeme a odstraňujeme chyby. Ak konkrétna funkcia prestane byť prístupná alebo zlyhá, kontrola informácií denníka vytvorených ešte pred danou udalosťou nám umožní analyzovať problém a rýchlo ju znova sprístupniť.