Bezpečnostná politika a zásady bezpečného používania produktov Google

Bezpečnostná filozofia spoločnosti Google

Keďže prostredníctvom internetu poskytujeme softvér a služby širokému okruhu používateľov, inzerentov a vydavateľov, uvedomujeme si, aké dôležité je prispievať k ochrane vašich osobných údajov i vašej bezpečnosti. Bezpečné produkty sú nástrojom udržiavania dôvery, ktorú do nás vkladáte. Snažíme sa vytvárať inovatívne produkty, ktoré slúžia vašim potrebám aj záujmom.

To zahŕňa všetkých: používateľov, ktorí využívajú služby spoločnosti Google (touto cestou vám ďakujeme), vývojárov, ktorí tvoria naše aplikácie a externých bezpečnostných nadšencov, ktorí nás udržiavajú v strehu. Toto kombinované úsilie má pred sebou dlhú cestu pri vytváraní bezpečnejšieho a istejšieho Internetu.

Najnovšie správy a informácie spoločnosti Google týkajúce sa zaistenia a zabezpečenia Internetu nájdete na našom blogu online o zabezpečení.

Nahlásenie bezpečnostných problémov

Najnovšie sme spustili nový odmeňovací program za nahlásenie bezpečnostnej chyby zistite, ako môžete prispieť.

Ak používate službu Google a chcete nahlásiť bezpečnostný problém, ktorý sa týka vášho osobného účtu Google, prejdite na našu kontaktnú stránku. Patria sem problémy s heslom, prihlasovaním, spamom, podozrenie na podvod i problémy so zneužitím účtu.

Ak ste objavili bezpečnostnú chybu v určitom produkte firmy Google, alebo ak chcete nahlásiť prípad porušenia bezpečnosti, pošlite správu na e-mailovú adresu security@google.com. Uveďte podrobný popis problému, vrátane názvu produktu (napr. služba Gmail) a povahy problému, ktorý ste objavili. Vždy uveďte e-mailovú adresu, na ktorej vás môžme kontaktovať, ak by sme potrebovali ďalšie informácie. Po prijatí správy vám pošleme automatickú odpoveď, ktorá obsahuje identifikátor sledovania. Bezpečnosť služieb Google je našou prioritou. Súčasne však rešpektujeme aj ochranu vašich osobných údajov, keď nám nahlasujete bezpečnostné chyby alebo prípady porušenia bezpečnosti. Ak chcete, môžte použiť náš verejný kľúč a zašifrovať pomocou neho svoje e-maily odosielané na adresu security@google.com.

Podľa nášho názoru je v záujme celkovej bezpečnosti používateľov internetu informovať diskrétne dodávateľov o bezpečnostných chybách v ich softvéri a súčasne stanoviť termín sprístupnenia informácií primeraný závažnosti týchto chýb. Tu nájdete ďalšie informácie o našom pohľade na sprístupňovanie údajov týkajúcich sa bezpečnostných chýb.

Spolupráca prispieva k vytváraniu bezpečnejšieho internetového prostredia pre všetkých.

Bezpečnostné problémy berieme vážne a pokiaľ je možné ich existenciu overiť, riešime ich promptne. Niektoré naše produkty sú zložité a ich aktualizácia časovo náročná. Keď sme náležitým spôsobom upozornení na skutočný problém, čo najskôr potvrdíme príjem vašej e-mailovej správy, zvolíme zdroje na prieskum problému a čo najrýchlejšie ho vyriešime.

Zo skúseností vieme, že ak je v poriadku zabezpečenie, je to výsledkom práce celej komunity.

Ďakujeme

Ľudia a organizácie zaoberajúce sa bezpečnostnými otázkami prispeli veľkou mierou ku kvalite internetového prostredia. V mene miliónov používateľov by sme radi poďakovali nasledovným jednotlivcom a organizáciám za ich cennú pomoc.

V súlade s myšlienkou vytvorenia odmeňovacieho programu za nahlásenie bezpečnostnej chyby sme vytvorili stránku so Sieňou slávy ako poctu pre budúcich prispievateľov.

Informácie o príspevkoch k projektu Chromium, na ktorom je založený prehliadač Chrome, nájdete na stránke o zabezpečení prehliadača Chromium.

Trvalá podpora

2010

2009

 • Gabriel Campana
 • Kacper Kwapisz
 • TippingPoint’s Zero Day Initiative
 • Roi Saltzman
 • Michael Schmidt, Compass Security Switzerland
 • Inferno, SecureThoughts.com
 • Jason Carpenter, Chris Rohlf, Eric Monti–Matasano Security
 • Eduardo Vela Nava (sirdarckcat)
 • Mozilla Security
 • Will Dormann of CERT
 • Radoslav (Radi) Vasilev, Cigital
 • Francisco Falcon from CORE Security
 • David Weston and Microsoft Vulnerability Research
 • Fernando Muñoz Sánchez
 • Luis Santana of hacktalk.net
 • Aviv Raff
 • Mike Bailey, Foreground Security
 • Isaac Dawson
 • Tokuji Akamine, Symantec
 • Alessandro Armando, Roberto Carbone, Matteo Grasso, Alessandro Sorniotti with the AVANTSSAR project

2008

 • Finjan
 • Yair Amit, IBM Rational Application Security
 • Rotem Bar
 • Jeremiah Grossman
 • Alessandro Armando, Roberto Carbone, Luca Compagna, Jorge Cuellar, Llanos Tobarra Abad with the AVANTSSAR project
 • William Enck, Machigar Ongtang, and Patrick McDaniel, SIIS Laboratory, Penn State University
 • Chris Boyd, FaceTime Communications

Predošlá

 • Johannes Fahrenkrug
 • Richard Forand
 • Bryan Jeffries
 • Hidetake Jo
 • Kwok Yat-Hong (郭逸康)
 • Fraser Howard, Sophos
 • H.D. Moore
 • Wayne Porter, FaceTime Communications
 • Alex Shipp, Messagelabs
 • Castlecops
 • Christian Matthies