We Care Animal Rescue

Organizácia We Care Animal Rescue využíva službu AdWords Express na prilákanie darcov, dobrovoľníkov a ľudí na internete, ktorí majú záujem adoptovať zvieratá.

Marketingové ciele

  • Nárast adopcií zvierat
  • Nábor dobrovoľníkov
  • Získať dary online

Meradlo úspechu

350%

nárast online aktivity

125%

nárast online žiadostí

3.51%

priemerná CTR

Stručný prehľad

We Care Animal Rescue

Miesto: USA www.wecareanimalrescue.org

Poslanie

Organizácia We Care Animal Rescue, ktorá bola založená v Napa Valley v roku 1982, je financovaná výhradne zo súkromných darov a fundraisingových aktivít. Podporuje a propaguje štandardné životné podmienky zvierat starostlivosťou o túlavé mačky a psy, hľadaním ich budúcich domovov a vzdelávaním verejnosti o dobrých životných podmienkach zvierat. Predsedníčka správnej rady Susan Wren vysvetľuje: „Bez finančnej podpory našich darcov by organizácia We Care Animal Rescue nemohla poskytovať žiadne z týchto služieb. Pre mnoho zvierat sme miestom, kde dostanú druhú šancu na život.“

Marketingové ciele

Organizácia We Care Animal Rescue spustila koncom roka 2015 nový web. Chcela propagovať jeho nové funkcie a tiež zjednodušiť komunikáciu s miestnou komunitou, pre ktorú pracuje v oblasti Napa Valley. Na realizáciu svojho poslania a dosiahnutie cieľov využili kampane služby AdWords Express, aby pomocou nich propagovali nový web, prilákali dobrovoľníkov a zvýšili finančné dary online.

Priebeh

Vývojár webu organizácie použil nástroje služby AdWords Express na jednoduché a rýchle vytvorenie online reklám a ich zacielenie podľa geografickej polohy. Organizácia We Care Animal Rescue optimalizuje svoje hľadané výrazy poskytované službou AdWords Express, aby zvýšila návštevnosť reklám. Pomocou jednoduchého informačného panela v účte tiež zisťuje, na ktoré reklamy reaguje zacielené publikum. Na základe týchto podstatných informácií následne doladí reklamy, aby dosiahla čo najlepšie výsledky.

Aplikácia AdWords Express umožňuje organizácii rýchlo sledovať úspešnosť reklám z ľubovoľného miesta. Okrem toho využíva organizácia službu Google Analytics na sledovanie počtu prichádzajúcich návštevníkov na webe a tiež toho, ktoré reklamy AdWords Express lákajú viac darcov, dobrovoľníkov a ľudí, ktorí majú záujem adoptovať zvieratá.

Výsledky zapojenia do programu Google Ad Grants

Od zapojenia sa do programu Google Ad Grants zaznamenala organizácia We Care Animal Rescue oproti predchádzajúcemu roku nárast priemerného mesačného počtu online žiadostí o adopciu o 125 %. Susan Wren tvrdí: „Zriadenie kampaní Adwords Express bolo ľahké a vytvorenie prvých reklám trvalo iba niekoľko minút. Používanie služby Adwords Express je naozaj jednoduché. Keď vytvoríme nové reklamy, výsledky vidíme ešte v ten istý deň.“ Kampane AdWords Express úspešne podporujú nárast online darov, lákajú nových dobrovoľníkov, zvyšujú počet adopcií zvierat a šíria viditeľnosť organizácie v komunite.

„Odkedy sme sa pridali k programu Ad Grants, záujem o naše online služby sa zvýšil o 350 % a priemerne získavame na našom webe približne 2 000 ďalších jedinečných návštevníkov mesačne.“
Susan Wren, predsedníčka správnej rady