Travel to Impact

Program Google Grants pomohol organizácii Travel to Impact priviesť študentov, aby sa registrovali prostredníctvom internetu, a osloviť nové univerzity.

Marketingové ciele

  • Rozšíriť pôsobenie na nové univerzity
  • Priviesť návštevníkov na web
  • Zvýšiť počet registrácií študentov

Meradlo úspechu

10

nových oslovených univerzít

35K

kliknutí na webové stránky

1.2K

registrácií nových študentov

Stručný prehľad

Travel to Impact

Miesto: Južná Afrika www.traveltoimpact.co.za

Poslanie

Travel to Impact je súčasťou AIESEC, najväčšej svetovej organizácie vedenej mladými ľuďmi. Snaží sa rozvíjať zodpovedných a podnikavých lídrov. Organizácia Travel to Impact prepája študentov z juhoafrických univerzít s neziskovými organizáciami, pričom organizuje šesť- až osemtýždňové stáže a vysiela študentov do zahraničia, aby si zlepšili vodcovské schopnosti a spoznali iné kultúry. Každý rok vycestuje 200 študentov do Brazílie, Indie, Turecka a na Maurícius, kde sa podieľajú na dôležitých zmenách v hostiteľských komunitách.

Marketingové ciele

Pred zapojením sa do programu Ad Grants sa organizácia Travel to Impact spoliehala na tradičné marketingové kanály, ktoré si vyžadovali fyzickú prítomnosť na univerzitách. Študenti vešali plagáty a striedali sa v informačnom stánku, aby tak zvýšili povedomie o organizácii a povzbudili ostatných v zapojení sa do neziskových aktivít po celom svete. Ich snaha bola síce úspešná, no pôsobenie organizácie bolo obmedzené na konkrétne univerzity.

Internet predstavoval pre organizáciu novú výzvu a tak vytvorila online stratégiu založenú na programe Google Ad Grants. Ten im umožnil propagovať webové stránky, zvýšiť počet online registrácií z nových univerzít a zmerať vplyv reklám.

Výsledky zapojenia do programu Google Ad Grants

Program Google Ad Grants umožnil organizácii Travel to Impact rozšíriť dosah marketingových aktivít na desať ďalších juhoafrických univerzít. Výsledky novej online marketingovej stratégie boli: 35 000 kliknutí na webové stránky, konverzný pomer 4,6 % a 1 200 nových registrácií študentov. To všetko v priebehu ôsmich mesiacov. Vybudovali si v online svete silné zastúpenie a teraz pomáhajú ďalším organizáciám v rámci AIESEC začať pôsobiť online a registrovať sa do programu Google Ad Grants.

„Program Google Ad Grants nám pomohol osloviť študentov na univerzitách, ku ktorým by sme sa inak nedostali.“
Michael Hubbard, viceprezident pre financie a marketing, Travel To Impact