The SPCA of Texas

Vďaka programu Google Ad Grants došlo počas pomoci organizácie SPCA of Texas pri katastrofe k sedemnásobnému zvýšeniu počtu darov.

Marketingové ciele

  • Získavanie darov na pomoc pri katastrofe
  • Šírenie povedomia o zvýšenom dopyte
  • Nábor dobrovoľníkov

Meradlo úspechu

7x

darov

+116%

konverzií

Stručný prehľad

The SPCA of Texas

Miesto: USA www.spca.orgwww.rkdgroup.com

Poslanie

SPCA of Texas je popredná organizácia na ochranu zvierat v severnom Texase, ktorá slúži ako centrum zdrojov, a poskytuje množstvo programov a služieb na vzájomné zbližovanie ľudí so zvieratami pre lepší život.

Výzva

V roku 2017 viedli evakuácie pred hurikánom Harvey k zvýšenej potrebe starostlivosti o zvieratá a útulkov. V tomto období nasadila organizácia SPCA of Texas svoje prostriedky na boj s následkami katastrofy v severnom Texase, aby poskytla pomoc pobrežiu Gulf Coast. Potrebovala rýchlo zvýšiť povedomie o svojich službách, získať finančné prostriedky a nabrať dobrovoľníkov.

Prístup

Organizácia SPCA of Texas požiadala o pomoc marketingovú a fundraisingovú agentúru RKD Group, ktorá jej poradila, aby rýchlo optimalizovala svoj účet Ad Grants a zachytila tak zvýšený záujem o vyhľadávanie pomoci pre zvieratá, záchranárskych akcií, adopcií a náboru dobrovoľníkov v súvislosti s hurikánom. Optimalizačné stratégie zahŕňali úpravu znenia značkovej reklamy, novú kampaň pre hurikán Harvey a využitie odkazov na podstránku. Údaje sledovania konverzií umožnili organizácii pochopiť priamy vplyv jej reklám Google Ads pri pomoci v prípade katastrofy.

Výsledky

Účet Ad Grants účinne zvyšoval povedomie a angažovanosť v rámci pomoci zvýšenému počtu zvierat v starostlivosti organizácie SPCA počas hurikánu. Počet darov získaných na základe reklám Google Ads sa v porovnaní s rovnakým mesiacom v predchádzajúcom roku zvýšil o 723 %. Aktualizované znenie reklamy v značkovej kampani viedlo k 2 830 %-nému nárastu konverzií, ktoré úspešne zachytili zvýšenú návštevnosť značky plynúcu zo spravodajstva o dobročinných aktivitách organizácie. Počet konverzií v rámci všetkých kampaní sa celkove zvýšil o 116 %. Použitie optimalizačných stratégií, aby dosahovali reklamy Google Ads počas katastrofy maximálny možný vplyv, bolo rozhodujúce pre starostlivosť o zvieratá v núdzi a prepojenie používateľov hľadajúcich na internete s organizáciou SPCA of Texas.

„V bezprostrednom období po hurikáne Harvey dokázala organizácia SPCA of Texas rýchlo spustiť svoj plán pre prípad katastrofy na pomoc zvieratám postihnutým záplavami. Strategické používanie reklám Google Ads malo pri získavaní peňažných prostriedkov a zvyšovaní povedomia o našom úsilí veľký význam. S pomocou agentúry RKD Group sme dokázali získať finančné prostriedky a pomôcť zvieratám a ľuďom, ktorí pricestovali do Texasu po evakuovaní pobrežia Gulf Coast.“
Maura Davies, viceprezidentka pre marketing a komunikáciu organizácie SPCA of Texas