SOS Children's Villages

Organizácia SOS Children's Villages využila na maximalizovanie vplyvu aktivít v účte Ad Grants nástroje služby Google Ads.

Marketingové ciele

  • Zvýšiť počet darov
  • Šíriť povedomie o poslaní organizácie
  • Vytvoriť stabilnú viditeľnosť na internete

Meradlo úspechu

100%+

nárast mesačných návštev webu

40K

indických rupií mesačne vo forme darov

30%

nárast návštevnosti ročne

Stručný prehľad

SOS Children's Villages

Miesto: Naí Dillí, India www.soschildrensvillages.in

Poslanie

SOS Children's Villages je nezávislá mimovládna organizácia zameraná na sociálnu pomoc, ktorá poskytuje rodinnú starostlivosť deťom v Indii od roku 1964. V súčasnosti žije v  32 detských záchranných osadách a 27 mládežníckych záchranných zariadeniach viac ako 6 600 detí a mládežníkov.

Marketingové ciele

Organizácia SOS Children's Villages nebola pred registráciou účtu Google Ad Grants aktívnym používateľom digitálnych technológií. Organizácia vytvára svoje kampane Google Ads na základe marketingových cieľov. Taktiež využívajú rôzne nástroje služby Google Ads a implementujú osvedčené postupy zdieľané tímom programu Google Ad Grants, ktoré im pomáhajú dosahovať stanovené ciele.

Priebeh

Organizácia SOS sa pri spravovaní účtu Ad Grants spolieha na bezplatné nástroje Google Ads. Pravidelne kontroluje a implementuje návrhy ponúkané na karte Príležitosti. Tento nástroj odporúča použiť aj ďalším organizáciám s obmedzenými zdrojmi, ktoré sú členmi programu. Okrem toho organizácia pravidelne pridáva do svojich kampaní relevantné kľúčové slová a používa reklamný text, ktorý zvýrazňuje kľúčové posolstvá, aby boli zrozumiteľné cieľovému publiku. Vďaka tomu sa jej darí priviesť na webové stránky kvalifikovanú návštevnosť.

Výsledky zapojenia do programu Google Ad Grants

Po spustení účtu Ad Grants sa počet návštev webu organizácie SOS prudko zvýšil z 3 000 na 8 000 mesačne. Organizácia získava prostredníctvom reklám v účte Ad Grants v priemere príspevky v hodnote 40 000 indických rupií mesačne. Sledovanie konverzií umožňuje organizácii merať vplyv kampaní, porozumieť aktivitám používateľov po kliknutí na reklamy a zistiť, ktoré kampane získavajú najviac darov. Tieto údaje používajú na to, aby bol denný rozpočet využitý na správnu kampaň, ktorá im pomôže dosiahnuť stanovené ciele. V neposlednom rade sú dôležitým prvkom odkazy na podstránky, ktoré pomáhajú organizácii propagovať konkrétne stránky na webe, napríklad stránku Darovanie a pomoc.

„Program Ad Grants umožňuje organizáciám s obmedzenými zdrojmi dosahovať stanovené ciele a dostať sa k správnemu publiku.“
Kanchan Sen, riaditeľ oddelenia medzinárodných partnerstiev, financií a komunikácií, SOS Children’s Villages